Тезисы
апрель 2017

Визначення індольних алкалоїдів в екстрактах барвінка малого електрохімічними методами


Сунко М.А. , Лабяк О.В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Біологічно активні речовини (БАР), які містяться в рослинах, обумовлюють терапевтичну ефективність лікарських препаратів, створених з речовин рослинного походження. Основні біологічно активні речовини лікарських рослин – це алкалоїди, глікозиди, полісахариди, ефірні масла, органічні кислоти, антибіотики, кумарини, хінони, флавоноїди і дубильні речовини.

Алкалоїди – це складні гетероциклічні сполуки, за допомогою яких відбувається перетворення і збереження азоту в рослинах (їх називають також азотовмісними сполуками). Нерозчинні у воді, з кислотами утворюють різні солі. Мають гарну фізіологічну активність. У великих дозах – це найсильніші отрути, в малих – ліки (медикаменти "Атропін", "Папаверин", "Ефедрин"). Вміст їх в рослинах невеликий (від 1-2% до тисячної долі відсотка). Найбільше алкалоїдів у рослинах таких родин: макових, пасльонових, жовтецевих, метеликових. Найвідоміші алкалоїди, що застосовуються у медицині, є в таких рослинах: у головках маку снотворного – морфін, у беладонні лікарській – атропін, у тютюнових листках – нікотин, у листках чаю китайського і зернах кави – кофеїн. За хімічною класифікацією розрізняють алкалоїди: похідні піролідину, гуліотридану, піридину, хіноліну, ізохіноліну, індолу, імідазолу, пурину, ханазоліну, акридину, стероїдні, ациклічні алкалоїди та невстановленої будови.

Барвінок малий у своєму складі має понад 20 алкалоїдів групи індолу близьких за своєю природою до резерпіну, загальна сума яких становить 2% (вінкамін, ізовінкамін, вінкамінорін, мінорін, вінін, пубесцін, ервамін і ін.). Інтерес до вивчення алкалоїдів барвінку малого пов'язаний з їх схожістю в хімічному відношенні з резерпіном, що є високоефективним засобом.

Кількісне визначення алкалоїдів проводять гравіметричним, титриметричними (пряме та зворотне, титрування у неводних середовищах) та електрохімічними (фотоелектроколориметричний, спектрофотометричний, полярографічний) методами.

Визначення кількості БАР у рослинній сировині є актуальною проблемою, тому дана робота присвячена розробці альтернативних  методик визначення суми алкалоїдів у барвінку малому електрохімічними методами (пряма потенціометрія з застосуванням іонселективного електроду та амперометричне титрування, і, як реагент- 12-молібдо-фосфатна-геторополікислота). Перевагами методу є простота обладнання, селективність та експресність.