Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Формування наночастинок золота на кремнії імпульсним електролізом у DMSO


Шепіда М. В. <img src=" width="22px">Шепіда М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Наночастинки золота фіксовані на поверхні кремнію (рис. 1) вперше отримані в результаті електрохімічного синтезу у середовищі органічного апротонного розчинника. Осадження золота із диметилсульфоксидних розчинів HAuCl4 починається за потенціалу −0.2 В. В діапазоні −0.2…−2.6 В спостерігаються формування дискретних частинок (40-120 нм) та їх агломе-ратів (300-500 нм). За катодного потенціалу вище −2.2 В росте об’ємний та дисперсний осад. Так, за імпульсного режиму електроосадження у період імпульсу (τon) спочатку відбувається утворення зародків, після чого їх ріст. Порівняно, із стаціонарним режимом осадження, де відбувається осадження частинок різних за формою та розміром, імпульсний режим електролізу дає можливість контролювати геометрію частинок, а також забезпечувати їх рівномірний розподіл по поверхні підкладки.

Рисунок 1 − СЕМ зображення  поверхні кремнію з осаджуваними наночастинками золота в розчині HAuCl4  у DMSO

Головними параметрами впливу на геометрію одержаних наноча-стинок є значення катодного потенціалу і концентрація іонів золота. Середовище органічних апротонних розчинників сприяє формуванню сфероподібних частинок металу та 2D заповненню ними поверхні кремнію під час електролізу, а також запобігає проходженню побічних процесів.