Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Правила біобезпеки при роботі з патогеними агентами у мікробіологічних лабораторіях


Сорока В. В., Зубарева І. М. <img src=" width="22px">Зубарева І. М. , Митина Н. Б. Митина Н. Б.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

На теперішній час спостерігається високий рівень біологічних ризиків при роботі з патогенними мікроорганізмами. За останні 70 років зареєстро-вано більше 5400 лабораторних нещасних випадків (в межах 100 конф-ліктів), пов’язаних з виходом в навколишнє середовище патогенних біологічних агентів (ПАБ) за межи біотехнологічних виробництв. Для безпечної роботи з різними групами ПАБ в лабораторних умовах розроблені певні нормативні документи. Так, в практичному пораднику [1] надана характеристика відповідного оснащення для безпечного зберігання біологічного матеріалу, опис необхідного обладнання та заходи, які зобов’язаний виконувати персонал мікробіологічних лабораторій. В подібних порадниках сформовані рівні біологічної безпеки (РББ). Виділяють чотири рівні, кожен з яких складається з первинних і вторинних захисних бар’єрів і особливостей мікробіологічних процедур [2]. Критерії роботи для першого рівня біологічної безпеки сформовані відповідно до загальної техніки безпеки: обладнання та приміщення лабораторій пристосовані для роботи з відомими штамами мікроорганізмів, робота з якими не призводить до інфікування та захворювання людини (до теперішнього часу випадки інфікування персоналу не зареєстровані). Мікробіологічна лабораторія не в обов’язковому порядку повинна бути ізольована від інших приміщень всієї будівлі. Роботу з подібними мікроорганізмами можливо проводити на звичайному лабораторному столі, який підготовлено для здійснення стандартних мікробіологічних процедур. Особливе захисне оснащення не потрібно і не застосовується. Наявність спеціальних боксів також не обов’язкова. Персонал лабораторії проходить стандартне вивчення техніки безпеки і працює під керівництвом начальника лабораторії, у якого є досвід роботи в стандартній мікробіологічній лабораторії.

Для другого рівня біологічної безпеки загальне оснащення лабораторії повинне бути придатне для роботи з широким діапазоном відомих мікроорганізмів, що мають відношення до групи незначного ризику. Мікроорганізми даної групи здатні викликати хвороби людини середнього ступеня тяжкості. Головні відмінності другого РББ від першого рівня біологічної безпеки слідуючи:

− персонал обов’язково проходить спеціальне навчання щодо правил роботи з патогенними мікроорганізмами під керівництвом досвідчених фахівців;

− під час робіт доступ персоналу, який безпосередньо не задіяний в виконанні певних процедур,  до лабораторії обмежений;

− рекомендовано обережне поводження з гострими предметами;

− необхідні особливі заходи обережності при маніпуляціях, в ході яких можливе утворення аерозолів або ж бризок;

− рекомендовано застосовувати фізичні бар’єри захисту (влашто-вувати та застосовувати мікробіологічні бокси класу 1 і 2).

Характеристика третього рівня біологічної безпеки: оснащення і будівля лабораторії пристосовані для роботи з місцевими та екзотичними мікроорганізмами, що передаються повітряно-крапельним шляхом і, які здатні викликати тяжкі хвороби з імовірним летальним кінцем. Персонал повинен бути оснащений первинними і вторинними захисними бар’єрами. Обов’язковим є наявність боксів біологічної безпеки класу 1 і 2, забезпечення надійного захисту населення і навколишнього середовища.

Оснащення і будівля лабораторії четвертого рівня біологічної безпеки адаптовані для роботи з небезпечними та екзотичними штамами мікроорганізмів, що представляють високий ризик для здоров’я і життя людини. Захворювання передаються повітряно-крапельним або ж невідомими способами і не піддаються лікуванню, так як відповідні вакцини і фармацевтичні препарати відсутні. Персонал проходить особливе і ретельне вивчення правил техніки безпеки і знаходиться під керівництвом фахівця, що має навик в подібній роботі. Вхід в лабораторію строго обмежений. Лабораторія знаходиться в окремій будівлі або ж в повністю ізольованій частині будівлі. Обов’язковим порядком є наявність боксу класу 3.

Отже перший рівень захисних бар’єрів і особливостей мікробіо-логічних процедур відповідає найменшому ризику інфікування, робота з мікроорганізмами четвертого класу патогенності вимагає дотримання найбільших заходів обережності.

Таким чином, запобігання поширенню небезпечних патогенних агентів цілком ймовірно при строгому дотриманні стандартизованих правил роботи в мікробіологічних лабораторіях та відповідному їх оснащенні.

References
  1. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях / Третье издание. – Женева: Всемирная Организация Здравоохранения, 2004. – 190 с.
  2. Голубнича В.М. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1 та 2 рівнів безпеки: монографія / В.М. Голубнича, М.В. Погорєлов, В.В. Корнієнко. – Суми: Сумський державний ун-т, 2016. – 122 с.