Тезисы
апрель 2017

Отримання антиоксидантів із рослинної сировини


Міляр Ю. О. , Чигиринець О. Е.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Розроблено та оптимізовано методику отримання природного екстракту із високим вмістом лютеїнового естеру. У якості природного джерела цільової сполуки використано квіти чорнобривців (Tagétes), до складу яких входить каротиноїд, який здатен проявляти антиоксидантні властивості, лютеїн (рис.1). Каротиноїди в чорнобривцях етерифіковані головним чином з лауриновою, міристиновою, пальмітиновою і стеариновою кислотами в різних пропорціях. Оскільки у природній сировині лютеїн знаходиться у вигляді естеру, то вибір та опрацювання методики проводились із урахуванням особливостей цієї сполуки.

Рисунок 1 – Антиоксидантні властивості лютеїнового естеру

Рослинний екстракт отримували методом екстракції сухої природної сировини органічним розчинником у екстракторі Сокслета. У процесі роботи було використано ряд органічних розчинників із метою збільшення частки лютеїнового естеру у екстракті та зменшення кількості інших сполук.

В результаті роботи підібрано оптимальний режим проведення процесу екстракції із урахуванням особливостей речовини, що екстрагується. Проведено гравіметричний аналіз та оцінку отриманих сухих залишків. Також здійснюється ідентифікація хімічного складу та кількості окремих сполук у екстрактах.

Заплановано дослідження отриманих рослинних екстрактів на антиоксидантну активність та вивчення їх ліпофільних властивостей.