Тезисы
апрель 2017

Комбінована дія антискаланту та ультразвуку на корозію і накипоутворення


Яцишина Н. Ю. , Білоусова Н. А. , Герасименко Ю. С. , Редько Р. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

При експлуатації водогрійного обладнання системи теплопостачання однією з головних проблем є утворення накипу та корозія. Шар накипу суттєво зменшує теплообмін через низьку теплопровідность, але його наявність може мати і переваги, оскільки утворення щільного тонкого шару нерозчинних солей призводить до ускладнення дифузії кисню, що зменшує швидкість корозії.

Метою роботи було дослідження комбінованої дії антискаланту ОЕДФК (2 мг/дм3) та ультразвуку низької потужності на корозію та накипоутворення. Використовували жорстку воду (твердість 20,2 мг-екв/дм3, кальцієва твердість 9,4 мг-екв/дм3, лужність 2,3 мг/дм3 та загальний солевміст 1130 мг/дм3). При проведені експерименту воду із зануреними зразками із сталі 08кп протягом тривалого часу нагрівали на водяній бані (90±2°С), при цьому проводилось постійне деаерування та ультразвукова обробка середовища з частотою 27,5 Гц. Для підтримання сталої концентрації солей жорсткості та антискаланту проводили постійне підживлення свіжими порціями води. Кожні 5 годин вимірювали зміну маси накипу, поляризаційного опору та швидкості корозії сталі.

Рисунок 1 – Зміна швидкості корозії сталі 08кп: 1 – у жостій воді без обробки; 2 – з УЗ обробробкою; 3 – з додаванням 2 мг/дм3 ОЕДФК; 4 – з ОЕДФК та УЗ обробробкою.

Як видно на графіку, вже на початку експерименту швидкість корозії при комбінованому методі (4) обробки менша, ніж при окремій дії анискаланту ОЕДФК (3) або ультразвуку (2). Далі швидкість корозії залишається на сталому низькому рівні.

Виявлено синергізм дії ультразвуку та антискаланту на швидкість корозії сталі у початковий період накипоутворення, який потребує подальшого дослідження.