апрель 2019

Іонометричне визначення бензетонію хлориду у косметичній продукції


Петровська А. С. , Самчилєєв І. С. , Манзюк Марина Вадимівна Манзюк М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Іонометричне визначення бензетонію хлориду у косметичній продукції / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 89


Більшість засобів косметичного, лікарського та іншого призначення, які містять білкові, ліпідні компоненти, сахари і натуральні екстракти є підходящим середовищем для розвитку бактерій та мікрофлори. З метою надійного інгібування росту мікроорганізмів, композиції, що містять воду, підлягають захисту шляхом введення визначених хімічних речовин або їх сумішей – консервантів.

У косметичних засобах, а також фармацевтичних препаратах, в якості консервантів використовують катіонні поверхнево-активні сполуки, наприклад, бензетонію хлорид.

Бензетонію хлорид (БХ) у фармацевтичній технології використо-вується як антимікробний консервант в складі ін'єкцій, вушних і очних лікарських формах в концентрації 0,01-0,02%. БХ також використовується як зволожувач, солюбілізатор і як дезінфектант в лікарських препаратах для місцевого застосування.

У косметиці БХ використовується як дезодорант і антимікробний консервант в концентрації до 0,5%. Найчастіше можна зустріти у складі антибактеріальних засобів для миття рук і тіла.

При пероральному застосуванні БХ токсичний і може викликати нудоту, колапс, судоми і кому. Місцеве застосування розчинів з концентра-цією БХ, що перевищує 5%, може викликати роздратування.

Серед методів визначення БХ у лікарських препаратах використо-вують метод високорідинної хроматографії. Метод відрізняється точністю, але серед недоліків слід відмітити необхідність попередньої пробопід-готовки, тривалий час поділу компонентів суміші. Метод хроматографії потребує коштовного устаткування та кваліфікованих спеціалістів.

Для визначення БХ у складі косметичної продукції запропоновано використовувати потенціометричний метод аналізу, який відрізняється експресністю, простотою виконання, достатніми аналітичними та метроло-гічними характеристиками. Для розробки потенціометричних сенсорів, оборотних до бензетонію хлориду, синтезовано малорозчинні іонні асоціати, використовуючи в якості аналітичного реагенту гетеропо-ліаніони структури Кеггіна (12-молібдофосфатну гетерополі-кислоту).