Тезисы
апрель 2017

Щавлево-кислотне вилуговування заліза з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів


Дречевич В. Р. , Хлопицький О. О. , Макарченко Н. П. , Півоваров О. А.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

В теперішній час найбільш популярним є одержання продуктів з вторинної сировини. Таке використання є більш доцільним, адже має ряд суттєвих переваг. По-перше, такі продукти є більш дешевими, аніж продукти, отримані з первинної сировини. По-друге, ці продукти майже не поступаються за якістю. По-третє, покращується екологічна ситуація в країні (комплексна переробка хвостів збагачення). Дані по вмісту заліза в руді українських ГЗК представлені у таблиці.

Гірничо-збагачувальні комбінати

Вміст Fe в руді, %

Середній коефіцієнт розкриву,

Кв, т/т

Середній вихід хвостів на 1 т сирої руди,

γхв, т/т

сира

товарна

Інгулецький

32,59

63,79

0,80

0,580

Полтавський

30,50

63,32

2,03

0,518

Північний

35,37

65,39

2,68

0,542

Південний

34,66

65,23

1,12

0,553

Центральний

33,2

66,77

2,95

0,591

З табличних даних видно, що вміст заліза максимально сягає 35% та 67% у сирій та товарній руді відповідно. В той же час, тільки за допомогою використання запропонованих нами фізичних методів збагачення, можливо досягти концентрації заліза в хвостах ≥ 70%, що значно краще для потреб підприємств.

Сполуки заліза після кислотного вилуговування можуть використовуватись в металургії, як вихідні компоненти для отримання перспективних матеріалів на основі заліза. Однією з таких сполук є оксалат заліза. Він має переваги у порівнянні з іншими: не потребує складного апаратурного оформлення, з його застосуванням можливе утворення чистих продуктів, які використовуються для виготовлення магнітних носіїв, наноматеріалів на основі заліза та в медицині.

В якості найбільш оптимального реагенту для вилуговування нами була обрана щавлева кислота згідно наших попередніх досліджень. Залізо вилучали в розчин у вигляді оксалату.

Дослідження з встановлення оптимальних параметрів вилучення заліза проводили в інтервалі температур 20-80°С, при концентрації щавлевої кислоти 5-30% та впродовж часу 20-120 хв. Концентрацію заліза визначали перманганатним методом. Ступінь вилучення при цьому складає 95%.