Тезисы
апрель 2017

Перевірка каталізаторів, одержаних при переробці стічних вод полігонів, у порівнянні з залізо-хромовими каталізаторами очистки газів


Козоріз І. А. , Столяренко Г. С. , Тупицький Б. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text