Тезисы
апрель 2017

Розробка складу ланолінового крему для рук


Куник О. М. , Сарібєкова Д. Г. , Гаргаун Р. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Серед косметичних засобів по догляду за шкірою найбільш популярними є емульсійні креми, які використовуються для захисту шкіри від висихання та знежирення під дією негативних факторів зовнішнього середовища. Різновидом захисного емульсійного крему є ланоліновий крем, який зазвичай містить від 1 до 30% безводного ланоліну. Класична рецептура ланолінового крему (вода, ланолін, рицинова олія, стеаринова кислота, гліцерин, бура, віддушка) має ряд значних недоліків, за рахунок яких типовий зразок ланолінового крему не має антиоксидантних властивостей, відрізняється неприємною в’язкою консистенцією, яка окрім того залишає липкість на шкірі після нанесення.

Метою даної роботи є вдосконалення існуючого складу ланолінового крему, а також його збагачення біологічно активними речовинами екстракту бурих водоростей Ascophyllum для надання йому антиоксидантних властивостей.

Для вдосконалення базової рецептури ланолінового крему стеаринову кислоту було замінено комбінацією двох сучасних емульгаторів – Montanov 202 (ГЛБ 8) та Ceteareth-20 (ГЛБ 15,2).

Також у складі базової рецептури ланолінового крему тетраборат натрію було замінено на сучасний екологічний консервант Preservasol.

Оптимальна концентрація ланоліну у складі косметичного засобу визначалася емпірично шляхом варіювання концентрації ланоліну від 30 до 180 г/кг (табл. 1).

Таблиця 1 – Варіанти базової рецептури ланолінового крему

Компоненти Варіант крему
1 2 3 4 5 6
Концентрація, г/кг
Рицинова олія 150,0 130,0 100,0 80,0 30,0 0
Ланолін 30,0 50,0 80,0 100,0 150,0 180,0
Гліцерин 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Montаnov 202 12,9 15,95 20,85 23,85 31,55 36,20
Ceteareth-20 37,1 34,05 29,15 26,15 18,45 13,80
Preservasol 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Вода 715,8 715,8 715,8 715,8 715,8 715,8
Віддушка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

В результаті визначення органолептичних та фізико-хімічних характеристик отриманих зразків крему встановлено, що найбільш оптимальним є склад ланолінового крему, приготований за другим варіантом – 5% ланоліну (50 г/кг).

Для надання вдосконаленому ланоліновому крему антиоксидантних властивостей до його рецептури у якості біологічно активних речовин було введено водний витяг бурих водоростей Аскофіллум у концентрації від 5 до 15%. Результати дослідження антиоксидантних властивостей за феррицианідним методом представлені в табл. 2.

Таблиця 2 – Антиоксидантна активність зразків ланолінового крему

Аскорбінова кислота Водний витяг водоростей Ascophyllum Ланоліновий крем з додаванням водного витягу водоростей Ascophyllum
Концентрація, %
20 50 5 7 10 15
Оптична густина
0,530 0,995 0,646 0,781 0,992 1,154

Згідно з отриманими даними (табл. 2) 50% водний розчин водоростей Ascophyllum володіє досить високими антиоксидантними властивостями, тому його застосування у складі ланолінового крему цілком виправдане. При додаванні водного витягу до складу ланолінового крему антиоксидантна активність крему зростає зі збільшенням концентрації витягу, сягаючи значення оптичної густини 1,154 при 15% концентрації витягу бурих водоростей.

При визначенні фізико-хімічних та органолептичних властивостей зразків крему встановлено, що збільшення концентрації водного витягу бурих водоростей не впливає на рН, колоїдну та термостабільність ланолінового крему, проте слід відмітити значну зміну кольору крему та появу неприємного запаху водоростей.

При визначенні споживчих властивостей зразків ланолінового крему встановлено, що найкращі характеристики (легкість нанесення, поглинання, липкість, відчуття після нанесення) мають зразки ланолінового крему з концентрацією водного витягу бурих водоростей 5 та 7%, збільшення концентрації витягу до 15% погіршує органолептику крему.

Таким чином, на основі отриманих результатів комплексних досліджень можна рекомендувати вдосконалений склад ланолінового крему з додаванням 7% екстракту бурих водоростей, який характер-ризується достатніми антиоксидантними властивостями та має задовільні споживчі характеристики.