Тезисы
апрель 2017

Сучасні напрями очищення промислових газових викидів


Борщ О. А.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Сучасна промисловість зокрема хімічна, нафтопереробна, металургійна промисловість є джерелами забруднювання навколишнього середовища. Вимоги до якості очищення викидів досить високі і потребують розвитку нових технологій очистки газових викидів, що дає можливість використовувати в освітньому процесі нові інструменти, які можуть зацікавити і залучити студентів. Завдяки цьому необхідні норми знань охоплюються в повному обсязі і з ентузіазмом доповнюються оволодінням інструментами найсучасніших технологій, що є найбільш міцним і продуктивним протягом усього процесу навчання і після нього. Тому орієнтація на застосування інноваційних стратегій навчання, є вельми актуальним напрямком активізації самостійної роботи студентів при вивченні промислової екології.

Актуальною проблемою екології є забруднення атмосфери, ґрунту і світового океану. В атмосферу щорічно викидається велика кількість оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, оксиду азоту та інших токсичних елементів. Під час навчання студенти-екологи вивчають рішення цієї проблеми на прикладі моделювання процесів очищення газових викидів. Складні хімічні процеси, які проходять в реакторах, моделюються використовуючи персональний комп'ютер та прикладне програмне забезпечення.

Знешкодження газових сумішей зазвичай реалізується у контактному апараті з стаціонарно працюючим адіабатичним шаром нерухомого каталізатора і зовнішнім рекуперативним теплообмінником, в якому відбувається попереднє нагрівання вихідної суміші теплом газів, які прореагували.

Для вивчення процесу газоочистки створено програмний комплекс. У програмі вибирається токсичний компонент, вводяться вихідні дані і розраховуються поля концентрацій і температур в шарі каталізатора. За результатами розрахунків підбирають параметри роботи шару каталізатора – температуру суміші на вході і час контакту, при яких досягається потрібна ступінь окислення і виконуються умови по термостійкості каталізатора.

Виконуючи індивідуальні завдання під час занять кожен студент вивчає хіміко-технологічні процеси і отримує практичні навички використання персонального комп'ютера для вирішення задач очистки газових викидів від токсичних компонентів.