Тезисы
апрель 2017

Хімія і технологія паливно-мастильних та полімерних матеріалів


Білецький Д. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Актуальність

Інтерес до альтернативних джерел енергії, зокрема, до альтернат-тивних видів пального підвищується з кожним витком зростання цін на нафту і нафтопродукти. Вуглець, що міститься в традиційних видах пального окислюється при згоранні і утворює вуглекислий газ, який потрапляє в атмосферу і наносить їй шкоду. А також виснаження світових запасів нафти підштовхує людство на пошуки нових видів пального.

Сучасний стан споживання ПММ

Основна частина споживання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) припадає на потреби ряду галузей промисловості, транспорту, а так само електроенергетики.

Нові технології в галузі ПММ

Розвиток ринку паливно-мастильних матеріалів визначається цілою низкою перетворень в авіа, корабельної та машинобудівної сферах, у фармацевтичній і харчовій промисловостях. Напрямок наукових і конструкторських розробок в сфері машинобудування на сьогоднішній день диктують дві тенденції – екологія та економічність.

Тенденція економічності може розглядатися двояко – це і технології економії палива в ході роботи двигунів, яка досягається як за рахунок зміни конструкції моторів, так і завдяки вдосконаленню складу палива і масел, і впровадження нових методик, що дозволяють знизити витрати на виробництво паливно-мастильних матеріалів.

Нові розробки дизельного палива

Зараз для отримання літнього дизельного палива використовують, крім нафти і природного газу, пічне паливо, яке за своїм фракційним складом важче і щільніше дизельного.

Для виробництва зимового палива сировиною можуть бути нестабільні газові конденсати – рідкі суміші висококиплячих вуглеводнів, які виділяються з природних газів. Зимове дизельне паливо можна отримувати шляхом переробки літнього. Переробка вже готових продуктів простіше технологічно, що дозволяє широко використовувати цей метод.

Екологія та інновації

Найбільш поширеним в Європі видом так званого екологічного пального на сьогоднішній день є біодизель – паливо, створене на основі рослинних або тваринних жирів. Має низку переваг над традиційними видами палива. По-перше, паливо на основі природних компонентів чисте, в грунті або воді воно піддається повному біологічному розпаду за 1 місяць і не завдає при цьому шкоди навколишньому середовищу. По-друге, має високе цетанове число.

Водорості – кращий варіант сировини для біопалива. Вирощена на одному гектарі аквапростору водорость може дати нам 45 000 тон масла, тоді як один гектар традиційної олійної культури лише 600-1500 кілограм. Технологія привертає все більше уваги з боку світових компаній.

Україна та нові види ПММ

Непоганий механізм переробки водоростей в екологічно чисте паливо, цілком доступне за ціною, запропонував і наш співвітчизник – винахідник Дмитро Турченко.

Україну, як і будь-яку іншу країну, в недалекому майбутньому торкнуться наслідки світового нафтового голоду. Протягом найближчих 10 років Україна змогла б повністю відмовитися від невідновлюваних енергоресурсів, якби нарешті звернула увагу на куди більш дешеву екологічно безпечну альтернативу. Але поки ніяких кроків в цьому напрямку не здійснюється.

Недоліки альтернативних видів пального

Зрозуміло, що навіть у альтернативних видів паливо є як низка переваг так і недоліків. Застосовувати біодизель можна тільки якщо це передбачено заводом-виробником автотранспорту.

Ріпакове масло в чистому вигляді як паливо не використовується через високу в'язкість. Плюс до цього знижується потужність двигуна і вище витрата пального.

Висновки

На разі маємо досить достатньо альтернатив щодо палива для транспорту. Можна сказати, що вони нерозповсюджені через відсутність фінансової підтримки та відносну неготовність людства, особливо виробників транспорту замінити традиційні ПММ. Щоб скоротити використання вуглецевмісного пального, необхідна комплексна фінансова і правова база

Але удосконалення технологій, безсумнівно, підвищить ефективність використання альтернативного пального. Підвищення цін на бензин змінить і попит на нього. І в майбутньому людству все таки доведеться перейти на інші види пального через екологію та скорочення запасів нафти.