Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Формування культури в галузі в охорони праці


Горбатенко Г. А. <img src=" width="22px">Горбатенко Г. А.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Кожного року, 28 квітня проходить Всесвітній день охорони праці, який був започаткований Міжнародною організацією праці, що була заснована у 1919 році.

Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці Всесвітній день охорони праці у 2019 році проходить під девізом «Безпечне і здорове майбутнє праці».

На теперішній час на українських підприємствах так і в Україні в цілому гостро стоїть проблема формування культури в галузі охорони праці. Адже від культури в галузі охорони праці більшою мірою залежить стан справ як і в галузі безпеки праці на окремо взятому підприємстві, установі чи організації, так й в країні в цілому.

В Україні культуру в галузі охорони праці формує здебільшого Закон України «Про охорону праці», яким передбачено взаємну залежність та зацікавленість кожної з сторін соціального партнерства у формуванні безпеки та гігієни праці, а саме: статтею 13 визначено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, які передбачені та затверджені Постановою Кабінету Міністрів України, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, а статтею 14 цього Закону, передбачено, що працівники, у свою чергу, мають дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих їх людей, під час виконання своїх трудових обов’язків.

Метою роботодавця на сам перед повинно стати сприяння та створювання таких умов, щоб працівники були професіоналами своєї справи, а кожен працівник повинен підтримувати шляхом само освіти свою компетентність в області норм та вимог безпеки охорони праці.

Тому головна роль у впровадженні культури охорони праці на виробництві має належати керівнику підприємства, організації чи установи, який має розуміти, що охорона праці – це не збитки при реалізації праце охоронних заходів, а вигідний внесок у майбутній розвиток підприємства.

Безпека праці повинна бути найвищим пріоритетом в діяльності будь-якого підприємства, установи чи організації.

Для цього необхідно впроваджувати таку систему управління охороною праці, яка б не тільки передбачала взаємну соціальну та еконо-мічну відповідальність роботодавця і працівника, а ще була б спрямована на зміну їх ставлення до питань виробничої безпеки.

Однією з ключових цінностей керівництва підприємства, установи та організації має бути безпека праці кожного окремого працівника, що в майбутньому стане одним із мотивів безпечної та відповідальної поведінки усіх працівників в цілому.

Отже, комплексний підхід до шляхів вирішення проблем охорони праці на підприємствах, установах та організаціях сприятиме попередженню факторів виробничого ризику та травматизму, регулюванню процесів спрямованих на збереження життя і здоров'я усіх працюючих.