Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Застосування природних адсорбентів в технологіях водопідготовки


Пінчук Д. В. , Іванченко А. В. , Єлатонцев Д. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Велика кількість стічних вод містить різноманітні шкідливі речовини, які разом із стоками потрапляють у водойми, погіршуючи їх санітарний стан. Існує досить багато методів очищення стічних вод, проте простими і ефективними вважають саме адсорбційні. Перевагами цих методів є висока ефективність, можливість одночасного очищення стічних вод, що містять кілька речовин. Ефективність адсорбційної очищення досягає 80-95% і залежить від хімічної природи адсорбенту, величини адсорбційної поверхні і її доступності, від хімічної будови речовини і хімічної форми його знаходження в середовищі.

Для очищення води адсорбцією все більше застосування знаходять невуглецеві сорбенти природного і штучного походження. Використання цих сорбентів зумовлено достатньо високою їх адсорбційною ємністю, селективністю, катіонообмінними властивостями деяких з них, порівняно низькою вартістю і доступністю. Найважливішими представниками мінеральних природних сорбентів є цеоліти та глинисті матеріали. Вони досить поширені і різняться розмаїттям властивостей та областей застосування. Природні сорбенти добувають безпосередньо поблизу місця використання, що постійно розширює межі їх застосування для очищення води.

Основними глинистими мінералами, які мають адсорбційні властивості, є палигорськіти та бентоніти.

Бентоніти – це корисні копалини, які є тонкодисперсними високопластичними гірськими породами смектитового складу (головним чином монтморилоніт та бейделіт), яким в різному ступені властиві зв’язуючі та сорбційні властивості. Активність бентонітових глин пов’язують з величиною ємності їх обміну та типом катіонів обмінного комплексу, з наявністю в них кристалічної структури монтморилонітового типу, а також конституційної води, повне видалення якої за умови високих температур приводить до руйнування кристалічної решітки, спікання і втрати активності. Кислотна активація бентонітів помітно покращує їх адсорбційні і каталітичні властивості, але, як правило, погіршує механічну міцність. Тому застосування активованих бентонітів обмежується тільки технологіями контактного очищення.

В контексті цього, вважаємо за можливе застосовувати бетонітові глини разом з флокулянтами, які підсилюють їх адсорбційні властивості, зокрема для вилучення смолистих речовини з промислових фенольних стічних вод.