Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Методи паблік рілейшнз – як засіб оптимізації маркетингових комунікацій на підприємстві


Авдієнко В. А. <img src=" width="22px">Авдієнко В. А. , Чуприна Н. М.Чуприна Н. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

В умовах ринкових відносин головним визначальним чинником економічного благополуччя підприємства стає ринок, точніше покупець продукції і послуг. Підприємствам життєво важливо не тільки враховувати рухливість зовнішніх умов, а й мати цілком певну орієнтацію на формування сприятливого «зовнішнього клімату», проводити постійну цілеспрямовану роботу з громадськістю і користувачами.

Підприємець, орієнтований на майбутнє, повинен повною мірою використовувати потенціал можливостей паблік рілейшнз. Добре налагоджена система паблік рілейшнз допомагає чітко бачити «вікно можливостей» підприємства, не чекати, коли підприємство опиниться у кризовому стані, а своєчасно використовувати зміни настроїв у суспільстві, можливостей і бажань користувачів і не дати себе випередити конкурентові.

Паблік рілейшнз є одним з елементів комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій. Основною метою є забезпечення взаєморо-зуміння і взаємної співпраці людей, які беруть участь в інформаційному обміні; управління комунікаціями між підприємством і громадськістю. Паблік рілейшнз–діяльність передбачає комплексну і цілеспрямовану роботу з цільовою аудиторією як до первинного контакту з компанією так і після нього, а також підтримку і стимулювання бажання споживача на подальшу співпрацю. Головні цілі залишаються незмінними: популяризація пропонованих товарів і послуг, придбання нових клієнтів, рішення проблем маркетингових комунікацій на підприємстві з метою їх оптимізації, розширення і вдосконалення відносин з громадськістю.

Використання інструментів паблік рілейшнз дозволяє компанії керувати своєю репутацією, запобігати кризовим ситуаціям, досягати стратегічних бізнес-цілей, вирішувати маркетингові завдання, а також оптимізувати відносини всередині самого колективу.

Основними та найчастіше використовуваними інструментами є засоби масової інформації, інтернет просування, спеціальні події, публічні виступи, продакт плейсмент, виступи в теле- та радіо- програмах, проведення конкурсів, прес-конференцій, прийомів і ділових зустрічей. Використання правильного, потрібного саме в даній ситуації інструменту є невід’ємною частиною просування або створення іміджу підприємства. Сфера застосування можливостей паблік рілейшнз постійно розширюється, охоплюючи все нові сегменти ринку.