Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Синтез та властивості наночасток цирконій гідрофосфату як форма упаковки для комплексних сполук диренію(ІІІ) CIS-конфігурації


Сліпкань А. В. , Китова Д. Є. , Штеменко О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Застосування неорганічних шаруватих наночастинок як носіїв для неінвазивної доставки лікарських препаратів є новою альтернативою в терапії раку. Одними з найбільш добре охарактеризованих наночастинок є наночастки цирконій гидрофосфата (ZrP), що володіють термічною стабільністю, стійкістю до рН і травних ферментів.

Об'єктом для інтеркаляції була обрана сполука диренію(ІІІ) цис-конфігурації, а саме цис-Re2(C2H5COO)2Cl4·2ДМСО. Реакція 10–3 М розчину комплексної сполуки диренію(ІІІ) в ізопропіловому спирті з гідратованим цирконій фосфатом (θ-ZrP (Zr(HPO4)2·6H2O) призвела до утворення блакитного дрібнокристалічного осаду.

Отриманий продукт аналізували за допомогою методів електронної спектроскопії, рентгенівської порошкової дифракції та методом ізотермічних витримок. Отриманні данні показують, що інтеркаляція цис-Re2(C2H5COO)2Cl4·2ДМСО в міжшаровий простір ZrP відбувається за рахунок координації фосфатних груп цирконій гідрофосфату до Re26+, що може проявлятися у ЕСП розчину у вигляді зсуву характеристичної смуги поглинання, обумовленої електронним переходом d®d* зв’язку Re-Re в видимій області з 15625 см–1в область 14900 см–1. Така зміна в спектральній картині вказує на зменшення ефекту гіперконьюгації, який викликаний координованими містковокарбоксилатними групами.

Таким чином, інтеркаляція цис-Re2(C2H5COO)2Cl4·2ДМСО у міжшаровий простір θ-ZrP призводить до утворення нової цис-Re2(C2H5COO)2Cl4·2ДМСО /θ-ZrP фази із збільшеною відстанню між шарами у 13 Å та 16,67 Å. Враховуючи міжшарову відстань ZrP, яка становить 6,6 Å, таке збільшення свідчить про успішну інтеркаляцію.

Результати ізотермічної витримки показали три піки. Перша втрата маси була зафіксована при 120ºС, що пов'язана з втратою води цирконій гідрофосфату, склала 9,80%. Друга втрата маси відбувається у діапазоні температур 250-300ºС за рахунок утворення комплексної сполуки ренію(ІІІ) транс конфігурації, що призводить до втрати маси у 10,99%. Третя втрата маси знаходиться в діапазоні 450-600ºС і відноситься до руйнування цирконій гідрофосфата і утворення цирконій пірофосфату.

Враховуючи властивості комплексних сполук диренію(ІІІ), плоску шарувату структуру отриманих наночасток, їх розміри (100-200 нм), контрольоване вивільнення комплексу з наношарів θ-ZrP, підвищену проникність та утримання пухлин передбачається використання такої форми упаковки для сполук диренію(ІІІ) для руйнування злоякісних клітин.