Тезисы
апрель 2017

Біологічні та господарські особливості черв`яків роду Eisenia з вермикультури кафедри біотехнології


Малий Д. О. , Кудря О. О. , Тимчий К. І. , Сідашенко О. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Інтенсивні системи землеробства, що застосовуються в останні десятиліття, обумовлюють зростання кількості використаних мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, а як наслідок, ґрунти втрачають гумус і структуру.

Незважаючи на привабливість і поширення вермикультивування в різних країнах, в Україні воно не отримало належної оцінки та освоєння. Це пов'язано з кліматичними умовами, при яких комфортний температурний режим для черв`яків обмежений в деяких регіонах нашої країни чотирьма-п'ятьма місяцями, а також відсутністю належної селекційної роботи зі створення адаптованих до конкретних умов популяцій черв`яків.

Тому досить актуальним є вивчення біологічних особливостей нової популяції дощових черв'яків, що формується, в урбанізованих умовах і їх здатності ефективно забезпечувати біотрансформацію не тільки органічних відходів агровиробництва, а й донних залежів внутрішніх водойм одного з найбільш Придніпровського промислового регіону, що і є метою нашої роботи.

Біологічним об'єктом досліджень були черв'яки сімейства Lumbricidae, роду Eisenia, з колекції вермикультури кафедри біотехнології УДХТУ, які культивувались на двох субстратах: грунт Присамар’я і донні залежі закритих водоймищ Дніпропетровської області.

При роботі зі створюємою популяцією для оцінки потенційної стійкості до дії  стресових факторів черв’яки були опромінені лазером типу ЛГН-208Б довжиною хвилі 0,63 мкм, з експозиціями опромінення 5, 10, 15, 20, 25 та 30 хвилин.

Оцінку ефективності популяції, що створюється, до біотрансформації органічних субстратів проводили за допомогою біотестування. Вивчали вплив екстрактів одержаних з біотрансформованих субстратів на енергію проростання та ріст проростків насіння кукурудзи.

Вивчення морфологічних, цитогенетичних ознак та біохімічних маркерів показало цікавий феномен: за морфологічними ознаками черв’яки досліджуваної популяції відносяться до виду Eisenia foetida, а за каріотипом та біохімічними маркерами – неспецифічними естеразами їх можна віднести до виду Eisenia veneta (hortensis).

Встановлено, що опромінення черв’яків за експозиціями від 10 до 25 хвилин позитивно впливає на їхню ефективність і стійкість. Виявлено, що екстракти донного мулу на 0,72 шт. зернин перевищили аналогічний показник по субстратам біотрансформованого ґрунту (Р > 0,95).