апрель 2019

Визначення оптимальних технологічних параметрів при переробці прес порошків на основі фторопласта-4


Пікула Іван Іванович Пікула І. І. , Кабат О. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Визначення оптимальних технологічних параметрів при переробці прес порошків на основі фторопласта-4 / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 39


Інтенсивний розвиток сучасного машинобудування тісно пов’язаний з науково-технічним прогресом у багатьох галузях промисловості. Найбільший вплив на нього здійснюють хімічна, харчова та нафтопере-робна галузі. Широке використання в них отримали полімери, та композити на їх основі, з яких виготовляють деталі машин і механізмів, що працюють при високому рівні навантажень, температур та швидкостей ковзання.

До основних переваг полімерів, порівняно з іншими матеріалами, можна віднести низьку вартість, міцність, низьку щільність, та високу стійкість до дії агресивних середовищ. Одним із найбільш розповсюджених полімерів є фторопласт-4. Він має високий рівень хімічної стійкості до всіх мінеральних, органічних лугів та кислот, не підлягає змочуванню водою, та має високі антифрикційні властивості, що дозволяє використовувати його в вузлах тертя машин і механізмів без використовування змащувальних середовищ. До недоліків фторопласту-4 слід віднести його невисокий рівень фізико-механічних властивостей. Для їх покращення у склад полімеру додають дисперсні та волокнисті наповнювачі. Широке розповсюдження в якості волокнистих наповнювачів отримали вуглецеві волокна, які здатні не тільки покращити рівень фізико-механічних властивостей матеріалів на основі фторопласта-4, а і сприяють зменшенню їх зношування при фрикційній взаємодії із сталлю у вузлах тертя машин і механізмів.

Відомо, що на рівень властивостей полімерних композитів на основі фторопласта-4 суттєвий вплив оказує вибір оптимальних технологічних параметрів переробки їх у вироби. Тому актуальною задачею є визначення цих параметрів.

В роботі були визначені оптимальний тиск, температура пресування та час витримки прес порошку на основі фторопласту-4 та вуглецевого волокна. Які складають 25 МПа, 390ºС та 3 хвилини на 1 мм виробу.