Тезисы
апрель 2017

Алкоксисполуки титану з атомом бору в структурі та їх ацилоксипохідні як модифікуючі добавки в клейових композиціях на основі аміноальдегідних смол


Кузьменко М. Я. , Грибенко А. В. , Кузьменко С. М. , Бугрим В. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Актуальне значення на теперішній час при переході плитної промисловості на виготовлення деревиностружкових, деревино-волокнистих плит меншої товщини (з 16 мм на 12 мм, 10 мм), що потребує від них більш високої конструкційної міцності, мають міцностні характеристики, отриманих плитних матеріалів на основі карбамідоформальдегідних смол.

Цю задачу можливо вирішити:

– або суттєвим підвищенням умовної густини таких матеріалів, що призведе до підвищення їх собівартості (за рахунок зростання витрат на 1 м3 плит як смоли, так і деревинних часток);

– або пошуком ефективних модифікуючих добавок в аміноальдегідну смолу, які дозволяють вирішувати таку задачу, без зайвих витрат вихідної сировини.

Поставлена мета досягається застосуванням алкоксипохідних титану з атомом бору в структурі та їх ацилоксипохідних індивідуально або в суміші, загальної формули (1):

– n, m, d – мають однакові або різні значення

-         в межах 0÷3.

-       

– k, z – мають однакові або різні значення в межах: к=0÷2; z=0÷3;

– OR – однакові або різні аліфатичні насичені, нормальної чи ізобудови алкоксильні радикали на основі спиртів ряду С1÷С4;

– ООСR/ – однакові або різні аліфатичні, нормальної чи ізобудови, насичені чи ненасичені ацилоксирадикали на основі монокарбонових кислот ряду С3÷С30, в якості модифікуючих добавок в клейових композиціях, наповнених чи ненаповнених, на основі аміноформальдегідних смол.

З експериментальних даних дослідні зразки показують більшу величину міцності на розтяг 2,7-4,6 МПа, ніж базовий зразок (2,6МПа), а тим паче, зразок клейового з'єднання на основі базового складу, який використовують на теперішній час в промисловості по виготовленню ДСтП, ДВП, фанери, клеєних конструкцій. Досягнуте підвищення міцності клейового з’єднання складає:

– 0,1-2 МПа (або 3,7-77%) проти базового зразка зразка;

– 0,7-2,6 МПа (або 35-130%) проти базового зразка.