Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Утилізація відходів промислової водопідготовки


Канарова К. І. , Корчуганова О. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Вода на промислових підприємствах необхідна на господарсько-питних потреб та проведення технологічних процесів. Кількість і якість технічної води визначається характером його технологічних процесів. Левова частка води використовується в системах оборотного водоспоживання. Вода, що використовується для таких потреб, повинна очищуватися від солей жорсткості. В основі реагентного пом’якшення води лежить обробка її речовинами, які зв’язують іони Ca2+ Mg2+ у воді. Один з найбільш дешевих реагентів – вапно, для пом'якшення води з високою карбонатною і невисокою некарбонатною жорсткістю проводять вапнування води з одночасною коагуляцією. Під час проведення вапнування води утворюється велика кількість відходів водоочистки – шламу, який скидається до шламо-накопичувачів. На сьогоднішній день шлам, що утворюється при експлуатації водо підготовчих установок – це серйозна проблема: скидати шлам у каналізацію проблематично, у водойму – не припустимо, широкого використання у господарстві він не знаходить, а при зберіганні у відвалах шлам створює проблему екологічного та економічного характеру.

Найбільш критична ситуація склалася на тих підприємствах, які функціонують досить довго, найчастіше більше 30 років. Враховуючи наднормативне заповнення більшості існуючих накопичувачів відходів, гостро встає проблема утилізації осадів декарбонізації природних вод, тим паче, що на деяких підприємствах немає можливості видалення таких шламів за межі підприємства. До складу шламів переважно входять карбонат кальцію, гідроксиди магнію, гідроксиди заліза, карбонати магнію, а також сполуки алюмінію та заліза. З огляду на, що Україна має в своєму розпорядженні надлишкові потужності з виробництва вапняку, осади водопідготовки навряд чи будуть затребувані промисловістю будівельних матеріалів в якості вторинної сировини, тому в даному випадку мова йде тільки лише про ефективну утилізації останніх. Найбільш інтенсивно в теперішній час відпрацьовуються такі напрями утилізації – рециклінг вапна та коагулянтів, використання у виробництві мінеральних добрив, отримання карбонату кальцію для промислового використання, у якості хімічного меліоранта у сільському господарстві.