Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Проблема звалищ у дніпропетровській області та можливі шляхи її вирішення


Шпатакова Р. В. , Бутиріна Т. Є.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Однією з найголовніших проблем Дніпропетровської області є перенаповнення полігонів. Така ситуація склалась не тільки через кількість утворених відходів, але й через їх несвоєчасну переробку та утилізацію. Тому з кожним роком у Дніпропетровській області кількість звалищ збільшується. Відсутність системи переробки побутових відходів призвела до погіршення якості навколишнього природнього середовища в Україні в цілому. Практично все сміття вивозиться на сміттєві полігони, які не відповідають європейським стандартам.

Екологічний стан на території області погіршується саме через небезпечну ситуацію у містах, що склалась завдяки появі нових звалищ і полігонів. Відомо, що Дніпропетровська область займає друге місце в країні по забрудненню території та по об’єму утворення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) [1].

У Дніпропетровській області нараховано близько 400 незаконних звалищ, хоча при цьому постійно ведеться робота по їх ліквідації [2]. Так у 2016 році в області виявлено та ліквідовано понад 10 000 дрібних звалищ загальною площею 70 000 м2, а в 2015 році – 8 370 дрібних звалищ загальною площею 64 000 м2. Полігони та звалища становлять значну екологічну небезпеку, яка буде існувати ще багато років. Ще з 90-х років по всій країні постійно ведеться боротьба з незаконними звалищами, але ця проблема досі не вирішена, на відміну від країн Європи [3].

Аналітики стверджують, що поводження з відходами в Дніпропетровській області на кілька десятиліть відстає від розвинених країн Європи. Загальній об’єм щорічного накопичення відходів перевищує відповідні сумарні показники країн Західної Європи у 5-6,5 рази. Якщо у Європі переробляється 95% сміття, то у нашій країні тільки 10%, а 90% сміття вивозиться на полігони, 99,9% з них не відповідають вимогам екологічного законодавства [4].

Щорічно у Дніпропетровській області утворюється 1 000 000 тонн сміття (ТПВ), з них 60% викидається на існуючі законні полігони, а решта на несанкціоновані звалища [5]. Найгірше те, що на сьогоднішній день діють 13 фактично переповнених полігонів для вивозу сміття та безліч стихійних звалищ, які шкодять навколишньому середовищу і повинні бути ліквідовані. На місці ліквідованих сміттєзвалищ розростаються нові. Всі діючі полігони в Дніпропетровській області заповнені на 70-80%, і департамент екології та природних ресурсів уважно стежить, щоб всі зайві звалища були вчасно закриті та рекультивовані. Закони України не передбачають переробку сміття, є тільки утилізація або захоронення. Крім того, відсутня національна система поводження з відходами, яка починалася б із запобігання утворенню відходів, забезпечувала роздільний збір сміття, його транспортування та перетворення в ресурси [4].

У 2016 році було запропоновано і розглянуто багато екологічних проектів щодо запобігання цієї проблеми. Є проекти, де пластикові пляшки переробляють на паливо. Ідей багато, патентів величезна кількість, всі вони різні і мають право на життя. Але нажаль сміття везуть на полігон, а не переробляють. Якщо в нас буде власна система з переробки сміття, і це буде економічно вигідно, екологічно безпечно, тоді ми зможемо переробляти сміття хоч з усієї країни. На нашу думку, щоб вирішити проблему зі сміттям в Дніпропетровській області треба: залучити інвесторів, розробити державну стратегію по поводженню з відходами, встановити державні норми контролю по сортуванню сміття та негайно залучити проекти з утилізації і переробки сміття. Очевидно, що нам катастрофічно не вистачає заводів з комплексної переробки сміття. Бо головна проблема – це застаріла система збору та доставки сміття. Нова система, можливо, вирішить усі проблеми, пов’язані зі сміттям, а також дасть можливість зробити наше місто чистим і здоровим, дасть шанс на екологічно безпечне майбутнє.

References
  1. Основи екології : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В. Г. Бардов, В. І. Федоренко Е. М. Білецька та ін.]; за ред.. В.Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с.
  2. Бойчук Л Д., Соломенно Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2003. – 284 с.
  3. Касимов А. М. Проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине / А. М. Касимов, Е. Е. Решта // Экология и промышленность. – 2011. – №1. – С. 65-69.
  4. Абрамова М. В. Проблемы формирования системы переработки бытовых отходов / М. В. Абрамова, Ю. И. Штонда // Міське господарство України. – 2012. – №1. – С. 36-38.
  5. Краснянский М. Е. Утилизация и рекуперация отходов: учебное пособие для студентов вузов / М. Е. Краснянский. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. Бурун и К; К.: КНТ, 2007. – 288 с.