апрель 2019

Вплив природи розчинника на співвідношення продуктів реакції N-(1,2,2,2-тетрахлоретил)карбокс-амідів із роданідом калія


Ломинога Єлизавета Романівна Ломинога Є. Р. , Покотило Ігор Олександрович Покотило І. О. , Задорожній Павло Вікторович Задорожній П. В. , Кисельов В. В. , Охтіна О. В. , Харченко Александр Васильевич Харченко А. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Вплив природи розчинника на співвідношення продуктів реакції N-(1,2,2,2-тетрахлоретил)карбокс-амідів із роданідом калія / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 17


N-(1-Ізотіоціанато-2,2,2-трихлоретил)карбоксамиди 2 є перспектив-ним класом поліфункціональних реагентів, що успішно використовуються для синтезу різноманітних гетероциклічних сполук. Їх отримують реакцією N-(1,2,2,2-тетрахлоретил)карбоксамідів 1 із роданідом калію, але в залежності від природи розчинника можуть утворюватися і інші продукти. В даній роботі з використанням методу рідинної хроматографії нами було досліджено вплив природи розчинника на співвідношення продуктів даної реакції.

У якості розчинника нами використовувалися: ацетонітрил, система ацетонітрил-вода (3:1), спирт етиловий (96%), спирт метиловий, ацетон і система 1,4-діоксан-вода (3:1). Показано, що окрім N-(1-ізотіоціанато-2,2,2-трихлоретил)карбоксамідів 2 та ізомерних N-(1-тіоціанато-2,2,2-трихлор-етил)карбоксамідів 3 утворюються і продукти взаємодії N-(1,2,2,2-тетрахлоретил)карбоксамідів 1 із розчинниками, наприклад метиловим спиртом 4 і водою 5:

 

Будова всіх синтезованих сполук підтверджена комплексними спектральними дослідженнями.