Тезисы
апрель 2017

Електрохімічні методи визначення аскорбінової кислоти


Купченко Д. Р. , Вашкевич О. Ю.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Аскорбінова кислота (вітамін С) Е300 та її солі використовуються в харчовій промисловості як антиокисники і синергісти антиоксидантів при виробництві  різних харчових продуктів. Багаті за вмістом аскорбінової кислоти є екстракти з рослинної сировини. Тому розробка методик визначення аскорбінової кислоти  в різноманітних об'єктах є актуальною.

Відомим реагентом для визначення аскорбінової кислоти є розчини реактиву Тільманса (2,6-дихлорфеноліндофенол), що знаходить використання в титриметричних методах аналізу з візуальною фіксацією точки еквівалентності.

Нами досліджено можливість використання реактиву в електро-хімічних методах аналізу з амперметричною фіксацією точки еквіва-лентності.

Вивчення електрохімічної поведінки аскорбінової кислоти на графітовому електроді показало, що аскорбінова кислота легко окислюється з утворенням на вольтамперних кривих чіткої хвилі в межах потенціалів від 0,5 до 0,7 В (нас.к.е.). В електродній реакції окиснення аскорбінової кислоти, ймовірно, беруть участь два електрони і окиснення йде до дегідроаскорбінової кислоти:

Одержані анодні вольтамперограми та величини дифузійних струмів дозволяють кількісно визначати вміст аскорбінової кислоти з межею виявлення 10-5-10-7моль/л.

Здатність аскорбінової кислоти окислюватися на графітовому електроді можливо використати для розробки методики амперметричного титрування. В якості титранту досліджено розчин реактиву Тільманса. Оптимальне значення рН створювалось за допомогою фосфатного буферного розчину. В цьому випадку хімічна реакція проходить кількісно та специфічно, що дозволяє використовувати її для визначення вмісту аскорбінової кислоту в багатокомпонентних об'єктах, без їх попереднього розділення. Криві титрування мають класичну форму і на кривій спостерігається чіткий перегиб в точці еквівалентності..Дана методика дозволяє визначати до 10-3-10-5 моль/л аскорбінової кислоти з високою надійністю і експресністю. Методика апробована на екстрактах, отриманих з рослинної сировини та в харчових продуктах. Відносне стандартне відхилення складає не більше 0,05.