Тезисы
апрель 2017

Обґрунтування складу і розробка технології виробництва препарату для комплексного лікування імунодифіцитних станів – tinctura rhizomatis cum radicibus echinaceae purpureae recentium


Липій Ю. О. , Ломинога Єлизавета Романівна Ломинога Є. Р. , Крищик О. В. , Ломинога О. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

В даний час в медичній практиці успішно застосовуються імуномоделюючі засоби рослинного походження, однак проблема пошуку препаратів даного спектра дії, як і раніше, залишається актуальною. Це пов'язано з тим, що виникає особливо гостра потреба в імунокоректорах, які володіють здатністю пом'якшувати негативний вплив на організм людини в несприятливих екологічних, виробничих та інших факторів та стресових ситуацій.

Ехінацея пурпурна відома в усьому світі як імуномодулятор природного походження, що стимулює клітинний імунітет, збільшує кількість Т-лімфоцитів, підвищує фагоцитарну активність лейкоцитів, сприяє вивільненню цитокінінів, тим самим активізуючи неспецифічну резистентність організму.

Основною метою наукових досліджень було обґрунтування складу препарату та розробка технології виробництва настойки ехінацеї пурпурової для комплексного лікування імунодифицитних станів, а також розробка методики якісного та кількісного аналізу та визначення показників якості і проведення фармакоекономічних досліджень.

Розроблено методологічні підходи до стандартизації сировини і препаратів ехінацеї пурпурової. На основі результатів хімічних, аналітичних, технологічних і фармакоекономічних досліджень було обґрунтовано використання в медичній практиці імуномоделюючого лікарського засобу – «Ехінацеї пурпурової настойка».

Такими чином, у результаті досліджень було визначено оптимальний розмір подрібнених часток коренів та трави ехінацеї пурпурової. Встановлено вміст екстрактивних та біологічно-активних речовин одержаної настойки, а також визначено коефіцієнт повного виснаження рослинного матеріалу ехінацеї пурпурової.

Це дозволяє прогнозувати доцільність проведення досліджень з метою встановлення оптимального розміру коренів та трави ехінацеї пурпурової та досягнення оптимізації технологічного процесу.