Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Вибір виду вентиляції на стадії проектування залежно від виробничих шкідливостей в поліграфії


Жилічева А. О. <img src=" width="22px">Жилічева А. О. , Хотинець Б. О. <img src=" width="22px">Хотинець Б. О. , Ткаля О. І. <img src=" width="22px">Ткаля О. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

На кожному підприємстві, в тому числі і поліграфії, вже на стадії проектування необхідно вибирати технологічні процеси і обладнання з урахуванням максимального усунення виробничих шкідливостей та їх впливу на працюючих.

Поширенню шкідливих виділень можна запобігти в першу чергу технологічними рішеннями, зокрема вентиляцією.

Кількість повітря, необхідне для забезпечення  параметрів повітряного середовища в робочій зоні, визначається за такими показниками:

а) в приміщенні з тепловиділеннями – за надлишком наявної теплоти;

б) в приміщеннях з виділеннями тепла і вологи – за надлишком  наявної теплоти та вологи в робочій зоні;

в) в приміщеннях с газовиділеннями – за кількістю шкідливостей, які потрапляють в робочу зону за умови розбавлення їх до відповідних концентраций.

Вибір вентиляції за кратністю повітрообміну, як правило, не допускається. Приточне повітря повинно відбиратися з найменш забрудненої зони з урахуванням напрямку повітря в даній місцевості.

Основними шкідливостями поліграфічного виробництва можна назвати:

– надлишкове тепло від сушильних пристроїв в друкарських машинах, від освітлювачів, сушильних шаф та ін.;

– пил від транспортування й упаковки відходів від різальних машин, шліфування циліндрів грубого друку й ін.;

– шкідливі пари від лакування друкованої продукції, хромування;

– пари хімічних сполук, що застосовуються у виробництві.

Тому для забезпечення здорових умов праці процеси целофанування і лакування доцільно проводити в ізольованих приміщеннях, а травлення – в герметично закритих машинах. Місцеві відсмоктувачі доцільно застосовувати над технологічним обладнанням друкованих та брошуро-вочно-палітурних цехів.

В останні роки у виробничих приміщеннях формних і друкованих цехів проектується кондиціонування повітря. Це обумовлено все більш широким застосуванням машин з електронним управлінням, високо-швидкісних багатоколірних друкарських машин і т. ін., що вимагає дотримання  постійних параметрів мікроклімату.

Залежно від технологічної необхідності кондиціонування може бути повним або частковим. При повному кондиціонуванні на постійному рівні підтримується температура і відносна вологість повітря, при частковому – лише  відносна вологість.

Технологічні процеси в цехах і навіть на окремих технологічних ділянках цеху супроводжуються різними тепло – і вологовиділеннями, в зв’язку з чим доводиться створювати різні комбінації для підтримки постійного мікроклімату.

Таким чином, технологічні вимоги до постійної температури і відносній вологості повітря для окремих процесів мають бути обгрунтованими, а система кондиціонування повинна бути простою, зручною і економічною.

При одночасному влаштуванні системи кондиціонування і загальнообмінної вентиляції особливу увагу слід приділяти розташуванню приточних і витяжних каналів. Також слід уникати протягів, що  можуть утворитися в результаті невірного розташування каналів або через занадто високу швидкість руху повітря.

На коливання температури в приміщеннях друкарських цехів все більший вплив надають зростаючі тепловиділення від електроприймачів, сушильних пристроїв і самого друкарського процесу, які викликають швидку стомлюваність працюючих.

Доцільно біля робочих місць і зон обладнання, що виділяють велику кількість виробничих шкідливостей і теплоти встановлювати місцеві витяжки  якомога ближче до цих місць.

Таким чином, при будівництві нових або модернізації діючих підприємств планувальні та архітектурні рішення повинні забезпечувати зручні умови для ефективної вентиляції приміщень при менших капітальних і експлуатаційних витратах. Це, безумовно, буде сприяти створенню безпечних і здорових умов праці для робітників.