апрель 2019

Інвестиції у відновлювану енергетику україни


Гончарова С. В. , Смєсова Віктория Леонідівна Смєсова В. Л.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Інвестиції у відновлювану енергетику україни / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 80-81


У вітчизняній економіці в процесі інтеграції до ЄС, також як і в Європі, активно розвивається відновлювальна енергетика. Розуміння того, що основні види енергії, які сьогодні використовуються у виробництві, є застарілими, дорогими, вичерпними та несуть велику загрозу довкіллю, підштовхують державу до стимулювання впровадження нових видів енергоресурсів і технологій підприємствами. Під відновлюваною енергетикою розуміється галузь, розвиток якої заснований на отриманні і використанні нових та відновлювальних джерел енергії в процесі виробництва і споживання. Відповідно до зазначених джерел відносяться потоки енергії, які можуть постійно створюватися і розповсюджуються в природі. Зокрема, йдеться про сонячну і вітрову енергію, гідроенергію, теплову енергію водню і метану [1].

Виходячи з цього, у вітчизняній економіці важливим стає активізація інвестицій та інновацій у сферу відновлюваної енергії. Сьогодні частка відновлюваної енергетики у загальному обсязі енергетичної галузі України складає 8-8,5%, з яких 6-7% приходиться на гідроенергетику [2].

На так звану «зелену» енергетику припадає за різними оцінками від 1,8 до 2,5%. Зокрема, у 2018 р. було введено в експлуатацію нові потужності, 97% з яких складали сонячні панелі і вітрові станції. При цьому обсяги інвестицій у відновлювані види енергії в Україні у 2015 – середині 2018 рр. склали € 650 млн., а інвестицій, вкладених населенням у сонячні батареї, інвертори та інші енергозберігаючі пристрої, склали більше € 88 млн. За іншими оцінками, загальний обсяг внутрішніх і зовнішніх інвестиційних вкладень у відновлювану енергетику склав більше, ніж $1 млрд. У 2019 р. в Україні було встановлено рекорд у зеленій енергетиці. Тільки за три місяці поточного року введено в експлуатацію 862 МВт нових генеруючих потужностей електроенергії із поновлюваних джерел, що більше, ніж введені потужності за весь 2018 р. (848 МВт). Завдяки впровадженню даних інноваційних засобів у вказаному періоді на вітчизняний ринок було залучено ще близько € 730 млн інвестицій [2].

За прогнозами обсяги відновлюваної енергії будуть постійно нарощуватися і до 2030 р. вони досягнуть 11%, а у 2035 р. становитимуть понад 35% у балансі генерації енергії відповідно.

У 2019 р. в Україну було здійснено прямі іноземні інвестиції японськими компаніями Deloitte Touche Japan і Green Power Development Japan на реалізацію проекту будівництва сонячної електростанції потужністю до 1,2 ГВт у Чорнобильській зоні. Крім того, інтерес до будівництва ще однієї електростанції виявила Іспанія, яка планує здійснити інвестиції за рахунок державних коштів. ОАЕ також мають намір інвестувати $ 2 млрд в зелену енергетику України.

Відповідно на повістці дня постає необхідність розвитку ринку відновлюваної енергії і визначення шляхів його стимулювання, що стає неабиякою актуальною задачею в аспекті вирішення глобальних проблем сучасності, зниження рівня викидів в Україні, пошуку енергії, яка б замінила природні ресурси в процесі виробництва, транспортування і реалізації продукції. Одним із напрямів стимулювання «зеленої енергетики» і розвитку альтернативних видів енергії стало прийняття в Україні відповідних нормативно-правових актів, які передбачають зміни у земельному законодавстві в сфері користування земельними ресурсами, зниження податків для виробників електроенергії, які впроваджують відновлювальні види енергії, здійснюють модернізацією старих потужностей, підтримку виробників альтернативних джерел енергії тощо. Відповідно до вказаних змін споживачам надано право самостійного виробництва і реалізації електроенергії на установках, потужність яких не перевищує 500 кВт, за тарифом, установленим для «зеленої енергетики», без отримання на це ліцензії чи інших обмежувальних процедур. Завдяки цьому створюються конкурентні умови виробництва «зеленої енергії».

Також у 2020 р. заплановано впровадити систему державної підтримки промислових виробників альтернативної енергії на основі проведення аукціонів по встановленню «зелених» тарифів, які діятимуть на час його проведення. Той учасник, ціна якого буде найнижчою, матиме можливість укладення договору купівлі-продажу на продаж «зеленої енергії» на строк 20 років з ДП «Енергоринок». Планується проведення таких аукціонів до 2030 р. [3].

Реформи у галузі альтернативних джерел енергії є дієвим стимулом для переходу підприємців до їх виробництва і використання в процесі господарської діяльності, створення нових робочих місць, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, подальшого розвитку виробництва, заснованого на застосуванні нових видів енергії. Завдяки розвитку «зеленої енергетики» Україна зможе стати енергонезалежною від країн світу та зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу, знизити собівартість комунальних послуг для населення, здійснювати реалізацію доступної для вітчизняних природно-кліматичних умов енергії іншим країнам тощо.

References
  1. Уминський С. Альтернативні палива з біомаси / С. Уминський, В. Чучуй, С. Інютін. – О. : ТЕС, 2014. – 375 с.
  2. Доля возобновляемой энергетики и Украине составляет 8-8,5%. – URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2593054-dola-vozobnovlaemoj-energetiki-i-ukraine-sostavlaet-885-ekspert.html
  3. Бондарчук І. Як зміниться ринок енергетики України в 2019 році. – URL: http://greencubator.info/energy-new-rules-2019/