Тезисы
апрель 2017

Впровадження замкнених водооборотних циклів металургійних підприємств як природоохоронний захід


Хмарська Л. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Індустріалізація, окрім позитивних перетворень суспільства, має негативні наслідки, зокрема погіршення стану навколишнього середовища. Саме тому актуальним й навіть життєво необхідним є впровадження у промисловість природоохоронних заходів для захисту довкілля від забруднень.

Протягом останніх років на Дніпропетровщині впроваджувалась низка заходів, спрямованих на екологічне оздоровлення басейну р. Дніпро. Але промисловий комплекс, зокрема металургійної галузі, у Дніпровському регіоні доволі розвинутий і водночас ресурсоємний та небезпечний для довкілля. Більшість металургійних підприємств застосовують застарілі технології очищення стічних вод, що не забезпечують нормативних показників, як наслідок – у поверхневі водойми скидаються недостатньо очищені стічні води, що містять нафтопродукти, феноли, важкі метали тощо.

Для зменшення екологічного навантаження на довкілля зазначеними підприємствами доцільно як природоохоронні заходи впроваджувати й використовувати замкнені системи водопостачання, розробляти технології нового покоління, що відповідають вимогам світових стандартів.

Ретельний моніторинг стану одного з провідних металургійних підприємств Дніпропетровщини виявив нагальну необхідність оновлення існуючої технології водоочищення.

Відбір проб для проведення лабораторних досліджень проводився з радіального відстійника, куди потрапляють стічні води «брудного» циклу з прокатних й обжимних станів. Ця вода має надлишковий вміст зважених часток, загального феруму та нафтопродуктів. Під час лабораторних випробувань були апробовані різні комбінації реагентів. Було визначено найбільш ефективні реагенти (коагулянт ProAQUA 18 та флокулянт Extraflock виробництва ПХЗ «Коагулянт») та їх дози.

Ступінь очищення за основними показниками досягла вагомих результатів: зважені частки – до 98%, загальний ферум – до 99%, нафтопродукти – до 87%.

На основі проведених лабораторних випробувань було запропоновано методику оновлення діючої технології очищення стоків. Однак у подальшому необхідно проведення дослідно-промислових випробувань в умовах діючих очисних споруд.