Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Проектування веб-базованої підсистеми для контролю успішності учнів школи


Лабунець С. О. <img src=" width="22px">Лабунець С. О. , Волинець Н. С.Волинець Н. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Впровадження нових інформаційних технологій в організацію навчального процесу дозволяє поліпшити роботу адміністрації в обліку успішності учнів.

Метою розробки програмного продукту є створення інформаційної системи, що дозволяє: зберігати і обробляти дані, проводити швидкий пошук і відбір по визначеним критеріям, створювати необхідні звіти. При цьому додаток повинен бути веб-орієнтованим.

Проектування підсистеми є відправною точкою створення програмного продукту (далі ПП), адже саме на етапі проектування відбувається закладання фундаменту майбутньої програми. Для проекту-вання використовується об’єктно-орієнтований підхід з використанням UML-діаграм.

Було прийнято рішення розпочати проектування з визначення цільових користувачів системи та їх привілеїв.

Таким чином, головний адміністратор матиме доступ до повного функціоналу бази даних та структури системи в цілому. Завуч матиме доступ лише до реєстрації нових учнів у базі даних школи. Вчитель матиме доступ до журналів, а також до розкладу занять. Нарешті, учень матиме доступ тільки до перегляду персональних оцінок.

Наступна діаграма класів відображає повну структуру бази даних (рис. 1).

Рисунок 1 – Діаграма класів для відображення таблиць та зв’язків у базі даних

Як можна побачити, таблиця Журнал є фінальною таблицею, яка компонує у собі усі дані таблиці.

Використовуючи результати проектування можна переходити до реалізації програмного продукту.

Оскільки підсистема повинна бути веб-орієнтованою, то для розробки була обрана система управління базами даних MySQL і веб-інтерфейс phpMyAdmin.

Для відображення інтерфейсу системи буде зверстано декілька веб-сторінок за допомогою мов HTML та CSS. Для зв’язку веб-сторінок з базою даних та відображення даних на сторінках буде використано серверну мову програмування PHP.

Мова програмування РНР спрощує створення динамічних веб-сайтів. Вона дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання створення інтер-активного вмісту, наприклад складання каталогу товарів, фотоальбому, календаря подій і навіть організацію блога [1].

Як було зазначено вище, результуючою таблицею буде таблиця Журнал, яка відображатиме усі оцінки одного з багатьох класів. Тому веб-сторінка з результатами виводу журналу відображатиме результат необхідного SQL-запиту, який відсортовує усі записи таблиці Журнал та виводить тільки ті записи, які стосуються конкретного класу.

Сторінка журналу буде виглядати максимально наближено до традиційного шкільного паперового журналу.

Реалізація саме такого виводу оцінок учнів є дуже зручною та класичною, а саме для вчителів "старої школи", адже вчителі звикли заповняти журнал за таким шаблоном, бо саме інтуїтивне розуміння функціоналу є запорукою простого розуміння використання цієї системи.

Таким чином створена підсистема дозволяє зберігати та редагувати інформацію про учнів, їх успішність з різних дисциплін, викладацький склад, теми і дати проведення занять.

References
  1. Вивчаємо РНР 7: керівництво по створенню інтерактивних веб-сайтів.: Пер. з англ. − СПБ.: ТОВ "Альфа-книга", 2017. − 464 с. : Ил. − Парал. тит. англ.