Тезисы
апрель 2017

Створення бактерицидних нанокомпозитних матеріалів на основі модифікованого крохмалю


Асаулюк Т. С. , Семешко О. Я. , Сарібєкова Ю. Г.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Плівкові матеріали на основі крохмалю вдало поєднують технологічність і високі експлуатаційні характеристики зі здатністю до біодеструкції. Крохмаль у порівнянні з іншими полімерами стійкий до дії жирів та спиртів. Проте нативні крохмалі здатні до утворення клейстерів, які мають ряд недоліків: вони чутливі до дії температур, схильні до синерезису, недостатньо стабільні при зберіганні. Тому для отримання крохмалів з покращеними функціонально-технологічними властивостями, їх піддають спрямованим змінам – модифікації.

В даній роботі дослідження проводили з використанням кислотномодифікованого картопляного крохмалю. Морфологічний аналіз показав, що гранули модифікованого крохмалю мають значно менший розмір порівняно з гранулами нативного крохмалю. Завдяки цьому відмінною особливістю кислотногідролізованого крохмалю є те, що його клейстеризовані розчини в нагрітому стані мають значно меншу в’язкість, ніж у нативного крохмалю. Разом з тим після охолодження його розчини утворюють міцні студні.

Для захисту продуктів харчування від несприятливого впливу патогенної мікрофлори і токсичних продуктів її життєдіяльності застосовуються бактерицидні нано- і нанокомпозитні матеріали. На основі досліджуваного кислотномодифікованого крохмалю була створена композиція, яка містила наночастинки срібла розміром до 5 нм.

Вивчення антимікробної дії наночастинок срібла на чисті культури мікроорганізмів, які є типовими контамінантами при виробництві і зберіганні рідких середовищ, патогенами людини, а також на найбільш використовувані штами у харчовій промисловості (Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2, Candida scottii КБ-2, Saccharomyces cerevisiae ОБ-3, Aspergillus niger Р-3, Fusarium culmorum Т-7, Penicillium chrysogenum Ф-7) проводилося з використанням методу дифузії в агар. Порівняння впливу наносрібла на різні добові культури мікроорганізмів показало, що дана композиція діяла як на бактеріальні, так і дріжджові клітини.

Таким чином, можна зробити висновок, що композиція на основі кислотномодифікованого крохмалю з наночастинками срібла має покращені функціонально-технологічні властивості разом з широким спектром антимікробної дії.