Тезисы
апрель 2017

Вивчення складу відпрацьованих моторних олив після вакуумної перегонки


Корчак Б. О. , Червінський Т. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

На сьогоденні наша держава вкрай сильно залежить від імпорту закордонних мастильних матеріалів, потреби в яких зростають з року в рік. З погляду на це, вдосконалення методів регенерації відпрацьованих нафтових олив (ВНО), з одного боку, дозволить значно знизити затрати держави на закупівлю нових високовартісних мастильних матеріалів, а з другого – вирішити проблему їх утилізації.

Нещодавно ВНО використовували як котельні палива, що є нераціонально як з економічної, так і з екологічної точок зору. Однак, останнім часом, спостерігається зміна ставлення до такої цінної вторинної сировини, що створює тенденцію розвитку регенерації відпрацьованих мастильних матеріалів й залучення їх у нових галузях народного господарства.

Регенерацію ВНО здійснюють сумісним використанням фізичних, хімічних й фізико-хімічних методів. Однак, аналізуючи практично усі комбіновані методи регенерації ВНО, можна помітити, що невід’ємною частиною кожного методу є вакуумна перегонка, де головним апаратом використовують вакуумні колони нафтопереробної промисловості.

У роботі вивчено вуглеводневий склад та експлуатаційні властивості оливних фракцій, отримуваних вакуумною перегонкою ВНО.

Як об’єкти досліджень було використано вихідні та відпрацьовані мінеральні моторні оливи (ВММО) для бензинового (NORMAL 15W40) та дизельного (М-10ДМ) ДВЗ.

На основі отриманих результатів проведених досліджень встановлено, що вуглеводневий склад оливної фракції, отриманої вакуумною перегонкою ВММО, вагомо відрізняється від вуглеводневого складу вихідної відпрацьованої оливи. Встановлено, що після вакуумної перегонки ВММО у її складі відсутні асфальто-смолисті речовини, продукти як розкладу присадок, так і продукти «старіння» моторної оливи. Доведено, що за деякими експлуатаційними властивостями перегнана у вакуумі ВММО відповідає товарній нафтовій оливі відповідної марки.

За отриманими результатами проведених досліджень можна констатувати, що процес вакуумної перегонки ВММО є одним з базових методів регенерації відпрацьованих олив. Однак, для відновлення усіх експлуатаційних властивостей ВММО й розширення сфери застосування регенерованих нафтових олив слід застосовувати інші методи регенерації, об’єднавши їх у певний технологічний цикл комбінованої регенерації відпрацьованих нафтових олив.