Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Захисні покриття обладнання для виготовлення клінкерної цегли


Зозуля О. А., Зибайло С. М. <img src=" width="22px">Зибайло С. М. , Банник Н. Г.Банник Н. Г.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Обладнання, яке входить до складу технологічних ліній виробництва клінкерної цегли, або забезпечує нормальне функціонування цих ліній, працює в умовах інтенсивного впливу руйнуючих факторів технологічних процесів – великих навантажень, вологості, запиленості. При цьому ставиться завдання надійної роботи кожного елемента технологічної лінії з високопродуктивним і безперервним випуском готової продукції. 

Об’єктом дослідження обрано обладнання для змішування сиро-вини − двовальний змішувач СМК-18 з паро зволоженням, який використовують в промисловості лля виготовлення клінкерної цегли. Агресивні фактори середовища впливають на всі елементи змішувача, але найбільше вони руйнують такі вузли як: кришка змішувача, вал з лопатями, корпус, труба для відводу пари, та труба паропровідна, вентиль подачі пару.

Деталі цього змішувача лопаті та вал схильні до зносу, стирання та деформування. Актуальним в наш час є модернізація та антикорозійний захист обладнання шляхом нанесення захисних антикорозійних покрить.

Встановлено, що для підвищення зносостійкості вала змішувача та лопатей їх необхідно покрити високомарганцовою сталлю 110М13Л в місцях тертя з клінкерною сумішшю. В промисловості для валів і лопатей використовується сталь 10ХГН1, при модернізації цих вузлів рекомен-дується наплавка зносостійкого сплаву 110М13Л. Застосування цього сплаву збільшує їх міцність, та термін служби лопатей та валу більш ніж в 5 разів.

Для наплавки сплаву 110М13Л рекомендується використовувати метод газополуменевого напилення, оскільки використовується тугоплав-кий порошковий матеріал.

На основі порівняльного аналізу та модельних розрахунків встановлено, що таке покриття дозволить збільшити термін служби валу та лопатей більш ніж в 5 разів.

Проведено розрахунки обладнання: продуктивності обладнання, конструктивні розрахунки, розрахунки на міцність, кінематичні розрахунки, та техніко – економічні розрахунки, що дозволило обрати оптимальну конструкцію, технологічний режим роботи та продуктивність.

Таким чином, в роботі обґрунтовано та запропоновано, в якості захисного покриття обладнання для виготовлення клінкерної цегли, використовувати наплавку зносостійкого високомарганцового сплаву 110М13Л. Саме цей сплав дозволяє захистити деталі цього змішувача від до зносу, стирання та деформування.