Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Екологічна складова стратегії підприємств шинного виробництва


Чернишева О. М. <img src=" width="22px">Чернишева О. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Сучасний етап розвитку шинного виробництва характеризується загостренням екологічних проблем виробництва та експлуатації продукції й формуванням нормативно-правової бази їх вирішення в країнах з високими обсягами споживання шин. Провідні світові виробники мають розвинуту власну наукову базу, яка дозволяє проводити дослідження у напрямах використання екологічно чистих матеріалів при виробництві та забезпечення експлуатаційних характеристик шин на якісно новому рівні, підвищуючи їх конкурентоспроможність в умовах глобалізації автомобільного ринку.

Екологічні показники оцінки якості шин в умовах виробництва та споживання запропоновано враховувати при моделюванні інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності окремого типорозміру шин і формувати на цій основі елементи портфельної стратегії та напрями розвитку підприємства (ринковий, маркетинговий, виробничий та ресурсний). Зміст екологічної складової забезпечується в межах кожного напряму та базується на показниках комплексної оцінки конкуренто-спроможності шинної продукції (табл. 1).

Таблиця 1 – Формування екологічної складової стратегії підприємств шинного виробництва

Найменування напряму розвитку підприємства та елемент портфельної стратегії Зміст екологічної складової стратегії
Ринковий (ґрунтується на географії ринку) зростання обсягів реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках за рахунок екологічно чистої продукції
Маркетинговий (формується на основі потреб споживачів) легкові шини – зниження коефіцієнта опору котінню та підвищення вмісту кремніє-кислотного наповнювача; вантажні та сільськогосподарські – зниження рівня тиску всередині шини
Виробничий (базується на технології виробництва) зниження матеріало- та енергоємності виробництва, рівня забруднення повітря виробничих приміщень (летучі органічні речовини, поліциклічні ароматичні вугле-води, N-нитрозоаміни, пил) та водостоків
Ресурсний (заснований на складі основних видів сировини та матеріалів виробництва шин) використання нових матеріалів з відновлювальних джерел та продуктів переробки зношених шин

Зокрема, в умовах споживання екологічність окремого типорозміру у групі легкових шин визначається за рівнем коефіцієнта опору котінню та вмісту кремнієкислотного наповнювача, у групах вантажних та сільськогосподарських шин – за рівнем тиску всередині шини. Зазначимо, що коефіцієнт опору котінню є ключовим показником, який впливає на витрати палива автомобілем та інтенсивність утворення гумового пилу під час руху автомобіля.

Для підвищення екологічності продукції провідні світові виробники шин Bridgestone Corporation (Японія), Compagnie Generale des Etablissements Michelin (Франція), Goodyear Tire & Rubber Company (США), Continental A.G. (Німеччина), Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (Японія), Yokohama Rubber Co., Ltd. (Японія), Cooper Tire & Rubber Company (США), Nokian Tyres (Фінляндія) проводять дослідження та розробки щодо використання у рецептурах шинних гум та конструкціях шин нових матеріалів, у т.ч. з відновлювальних джерел: біомастил з каноли, кукурудзи, рапсу та сої; наповнювачів з сільського-сподарських продуктів (крохмаль, рис, соєві боби та кукурудза); каучуків з джерел за межами Азії, у тому числі з кульбаби та гваюли; нановолокон з біологічних та синтетичних матеріалів; функціоналізованих полімерів (синтетичний та натуральний каучук); мікробіологічно отриманих біополімерів; силіки (діоксиду кремнію) з великою поверхнею (понад 200 кв. м./г.); високопружного металокорду для зниження маси шини; матеріалів з низькою вагою для заміни сталі. Виробники інноваційних хімічних матеріалів Dow Chemical Company (США), Lehigh Technologies (США) та німецька компанія Me Wa Recycling Mashinen und Anlagenbau GmbH займаються розробкою та провадженням проектів з перероблення зношених гумових шин, зокрема, виробництва тонкоподрібнених гумових порошків для модифікації гумових часток та тонкодисперсного активованого гумового порошку, який додається в гумові суміші в межах 20–60%.

Використання нових матеріалів у виробництві шинної продукції дозволяє досягати необхідних властивостей гуми з меншими витратами енергії при гумозмішуванні та вулканізації і знизити опір котінню при одночасному збільшенні зчеплювальних властивостей шин.

Сучасне виробництво шинної продукції повинно передбачати забезпечення екологічності продукції, перш за все, за рахунок матеріало-знавчих та конструкційних складових та створення брендових технологій, які дозволять позиціонувати екологічно небезпечні шини серед аналогічної за типорозміром продукції залежно від конкурентних переваг їх виробництва та споживання.

Таким чином, екологічна складова стратегії підприємств шинного виробництва базується на показниках комплексної оцінки конкурентоспроможності шин окремого типорозміру, досвіді провідних виробників шин та врахована в елементах портфельної стратегії.