Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Модифікування основних властивостей ніздрюватого бетону, який містить металічний кремній в якості газоутворювача


Мусіна А. О. <img src=" width="22px">Мусіна А. О. , Сігунов О. О.Сігунов О. О., Кравченко Т. В. <img src=" width="22px">Кравченко Т. В. , Гура А. О.Гура А. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

На сучасному етапі розвитку промисловості ніздрюватих бетонів, з метою надання виробам більш високих будівельних властивостей, зокрема міцності на стиск, більш технологічними є автоклавні газобетони.

У цьому зв’язку проведення лабораторних досліджень, з автоклавною обробкою розроблених композицій газобетонів, що містять в своєму складі металічний кремній в якості газоутворювача є актуальними.

При виконанні даної роботи у якості сировинних матеріалів використовували портландцементний клінкер заводу ПАТ “Івано-Франківськ Цемент”, гіпсовий камінь Артемівського родовища, вапно Дніпропетровського будівельного заводу стінових матеріалів, річковий пісок, металічний кремній, активатор (натрій гідроксид), ПАР (рідке мило).

Проведення досліджень пов’язаних з розробкою складів композицій ніздрюватого бетону проводилися з використанням симплекс-градчастого методу планування експерименту. Склади композицій газобетонів відпо-відно до вказаного плану містили, мас.%: цемент – 25-40, пісок – 50-65, вапно – 5-20.

Під час досліджень було розроблено композиції з застосуванням металічного кремнію в кількості 3-5 мас.%. Зразки-кубики, які тверділи при автоклавуванні та в повітряно-вологих умовах піддавались висушуванню до постійної ваги, потім відбувався замір їх ваги та розмірів (для встановлення щільності композицій) і визначалась межа міцності на стиск.

Аналіз результатів показав, що всі склади розроблених композицій за функціональним призначенням відносяться до конструкційно-теплоізо-ляційних (r=0,6-0,9 г/см3) та конструкційних (ρ>0,9 г/см3). Необхідно зазначити, що найменші значення щільності композицій (ρ=0,65-0,68 г/см3), які тверділи при автоклавуванні, мають склади з підвищеним вмістом вапняної складової. 

Порівнюючи значення міцності газобетону, який отриманий автоклавуванням і газобетону, який твердів в повітряно-вологих умовах, необхідно зазначити, що для більшості композицій міцність зразків після автоклавування більша.

Таким чином, оскільки процес термічної обробки з підвищеним тиском є основним ініціатором збільшення міцності виробів, робимо висновок, що автоклавування є доцільним у випадку виготовлення газобетонів з металічним кремнієм в якості індивідуального газоутво-рювача.