апрель 2019

Цивільний захист у режимі воєнного стану


Кондратюк Володимир Миколайович Кондратюк В. М. , Плис Михайло Михайлович Плис М. М. , Рогаль П. П. , Рогальов Михайло Васильович Рогальов М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Цивільний захист у режимі воєнного стану / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 89-90


1. Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан – це особливий правовий режим, суть якого − наділення в першу чергу військового командування (а потім вже центральної та місцевої влади) надзвичайними повноваженнями з обмеження свобод та прав громадян.

2. За Кодексом цивільного захисту України (далі – Кодекс) єдина державна система цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) функціонує з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», а також інших нормативно-правових актів. В режимі воєнного стану, як і в інших режимах функціонування (повсякденному, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану), ЄДС ЦЗ виконує завдання, спрямовані на запобігання, реагування та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру відповідних рівнів (державного, регіонального, місцевого, об’єктового).

3. При виникненні надзвичайних ситуацій воєнного характеру в режимі воєнного стану особливості функціонування ЄДС ЦЗ є наступні: а) на територіях, де введено воєнний стан, утворюються тимчасові державні органи – військові адміністрації для здійснення правового режиму воєнного стану, оборони та цивільного захисту; б) згідно ст. 18 Закону України «Про оборону» вводиться територіальна оборона України, яка є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період. Особливий період – це не режим функціонування, а період часу, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Отже, в Україні з моменту першої мобілізації при антитерористичній операції в Луганській і Донецькій областях настав і продовжується нині особливий період.

Введення воєнного стану в окремих місцевостях України закріплює особливий період на всій території держави.

4. Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженому Законом України № 2630-VІІІ від 26 листопада 2018 року, визначалися завдання:

а) Кабінету Міністрів України ввести в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні, яким передбачені заходи цивільного захисту;

б) Державній службі України з надзвичайних ситуацій разом з обласними державними адміністраціями, іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня «Повна готовність» визначені об’єкти ЄДС ЦЗ, її функціональні та територіальні підсистеми;

в) обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити Ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Ради оборони створюються в зонах територіальної оборони, які визначаються в межах областей.

Отже, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюється відповідно до розділу VІ Кодексу ЦЗ.

Основні заходи, що проводяться в режимі надзвичайної ситуації, визначені в Положенні про ЄДС ЦЗ, затвердженому постановою КМУ № 11 від 9.01.2014 р. В нормативних актах щодо запровадження правового режиму воєнного стану заходи режиму надзвичайної ситуації не визначаються. Тому доцільно в одному з цих актів визначити порядок введення режиму надзвичайної ситуації в умовах режиму воєнного стану.

Крім того, не треба забувати, що в Донецькій та Луганській областях, встановлений режим надзвичайної ситуації, а в решті областей України − режим підвищеної готовності, які передбачені розпорядженням КМУ № 47-р від 26.01.2015 р. «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації».

Висновки:

1. Структура ЄДС ЦЗ в режимі воєнного стану не зазнає суттєвих змін. Часткові зміни можуть торкатися тільки органів управління цієї системи (військові адміністрації).

2. Основні завдання ЄДС ЦЗ в режимі воєнного стану здійснюються відповідно до ст. 8 Кодексу ЦЗ. Особливості функціонування ЄДС ЦЗ в режимі воєнного стану визначені законами України та іншими нормативними актами.

3. В режимі воєнного стану діє принцип централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, дисципліни не тільки Оперативно-рятувальної служби ЦЗ, аварійно-рятувальних служб, а й усієї вертикалі органів управління ЄДС ЦЗ.