Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Розробка обладнання для малого виробництва з виготовлення сирів


Сирота М. О. <img src=" width="22px">Сирота М. О. , Ковальов С. В.Ковальов С. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Сучасне сироваріння являє собою комплекс фізико-хімічних, біологічних і механічних процесів, що дозволяють перетворити сировину − молоко на кінцевий продукт − сир. Висока харчова цінність і збалансованість щодо жиро-білкового складу обумовлює корисні властивості та як наслідок високе споживання сиру. Його виробництво характеризується широтою асортименту і багатством смакових властивостей − це м’які, тверді, розсільні та інші види сирів. Розробка малого виробництва з виготовлення сиру для забезпечення населення України високоякісним, корисним, смачним продуктом та для забезпечення росту виробництва молока, створення додаткових робочіх місць, обумовлюють актуальність цієї роботи.

Виробництво сиру, як продукту переробки молока, обумовлена своєрідним технологічним процесом виробництва. Для виробництва сиру існує традиційна технологія сировини яка включає: 1. Приймання та оцінка якості молока. 2. Очищення та охолодження молока. Для очищення молока використовуються молокоочисні фільтри. 3. Резервування та дозрівання молока. 4. Нормалізація, пастеризація, та охолодження молока(сепаратор-вершкововідділювач, пастеризатор). 5. Згортання молока та обробка згустку. 6. Формування. 7. Самопресування. Укладені шматки в сирні форми протягом 25-30 хвилин піддаються самопресуванню. 8. Пресування (прес ПТК-01). 9. Посолка (ванна для посолу). 10. Обсушка та дозрівання сиру. 11. Пакування сиру(Вакуум-пакувальник).

Сільські жителі, які займаються виробництвом молока, часто стикаються з проблемою його реалізації. Закупівельні ціни на цей натуральний продукт досить низькі, тому можна стимулювати вироблення молока, якщо купувати молоко у населення і переробляти його.

Ринок України вимагає високоякісного сиру за невеликою ціною мале виробництво по переробці молока в сир буде приносити високий прибуток, при одержанні якісного молока, застосуванні сучасних технологій та при вдосконаленні обладнання.

Виробництво сира – це непростий бізнес, який потребує досить великих капіталовкладень. Незважаючи на те що більша частина доходу йде на забезпечення виробництва, мале виробництво може стабільно показувати щоквартальний прибуток понад 1 млн. гривень. Окупається таке підприємство приблизно 2,5 року.