Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Измерение расхода сточных вод с помощью канала-водослива с широким порогом и параболическими стенками


Сувак Е., Шарагов И., Плешка П., Чобану Н.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text
References
  1. Stoianovici Şerban, Robescu Dan. Procedee şi echipamente mecanice pentru tratarea şi epurarea apei. Editura tehnica. Bucureşti. 1982.
  2. Mateescu Cristea. Hidraulica. Editura de stat didactică şi pedagogică. Bucureşti. 1961.
  3. Я. Вильнер, Я. Ковалев. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. Минск, 1985.