Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Утилізація шламів вапнування промислових водопідготовчих установок


Канарова К. І. <img src=" width="22px">Канарова К. І. , Кузенна А. О.Кузенна А. О., Корчуганова О. М.Корчуганова О. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

На території міст Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської обл. розміщені декілька великих промислових підприємств – потужних водоспоживачів, які обладнані дуже схожими схемами водо підготовки. Найбільшими з них є Свєродонецьке обєднання «Азот» та Лисичанський нафтопереробний завод «ЛІНИК».

Традиційний та найдешевший зі способів зниження карбонатної жорсткості води вважається обробка її розчином кальцій гідроксиду Са(OH)2, так зване вапнування. В результаті процесу утворюється осад – шлам вапнування. Осади, розміщені в накопичувачах утворювалися багато років, понад 30 років кожен. Шламонакопичувачі потребують вивільнення.

Надходження фільтрату у незахищені водоносні горизонти чинить небезпеку геологічному середовищу. Осади, які утворилися протягом всього часу експлуатації складаються з продуктів пом’якшення води та продуктів коагуляції – СаСО3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)2, CaSO4, Al(OH)3, Fe(OH)3 та органічних складових. Розчинні органічні сполуки, зазвичай присутні у воді це гумінові та фульвокислоти. Фульвокислоти це похідні гумінових кислот, розчинні в лугах та кислотах, вони краще розчинні в воді. Хімічний склад фульвокислот можно записати брутто-формулою С14Н19О12N. На водо підготовчих станціях в процесі коагуляції в лужному середовищі (pH>10) фульвокислоти осаджуються.

Для проведення експериментів з розчинення відходів використо-вували нітратну кислоту 30% (мас.) концентрації. Після закінчення внесення всього відходу розчин витримували 2 години за кімнатної температури для повнішого завершення процесу розчинення, потім нагрівали до 60-90°С для видалення з розчину залишкового карбон (IV) оксиду. Після охолодження розчин відфільтровували та проводили хімічний аналіз на вміст кальцію та заліза. Органічну складову аналізували як органічний вуглець методом, заснованим на окисненні органічного вуглецю біхроматом калію. Середній вміст карбону у фульвокислотах 41-51% [1]. За результатами аналізів вміст органічної складової в одержаному розчині 0,636 г/л.

Проблема переробки шламів вапнування буде пов’язана з очисткою розчину від домішок заліза та органічної складової.

References
  1. Richard J. Cooper Humic Substances and Their Potential for Improving Turfgrass Growth – TurfGrass Trends. June 1999. – 9-13 p.