апрель 2019

Експериментальні дослідження тертя та зношування композицій політетрафторетилен із шунгітом


Трач Т. П. , Павленко Алла Анатоліївна Павленко А. А. , Начовний І. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Експериментальні дослідження тертя та зношування композицій політетрафторетилен із шунгітом / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 46


Сучасний рівень техніки потребує нових матеріалів для вузлів тертя. Ці матеріали повинні забезпечити роботу вузів при підвищених умовах роботи за температурою, навантаженням тощо. Незважаючи на значну кількість матеріалів, які пропонуються для використання, весь час проводиться пошук нових матеріалів з поліпшеними характеристиками.

У даному випадку дослідження направленні на порівняння антифрикційних властивостей композицій на основі політетрафторетилену з наповнювачами у вигляді графіту і шунгіту.

Досліджені антифрикційні властивості композицій з вмістом 10, 15, і 20% графіту і також складу із шунгітом.

Експериментальні дослідження таких показників як інтенсивність зношування та коефіцієнт тертя виконувались для умов зворотно –поступального руху без змащування. Режими досліджень: середня швидкість ковзання становила 0,52; 0,83; 1,14 м/с; питоме навантаження – 0,64; 1,27; 1,91 МПа. Інтенсивність зношування визначалась ваговим методом з перерахунком на лінійне зношування, а коефіцієнт тертя − розрахунком через силу тертя, яка вимірювалась тензометричним способом.

Установлено, що композиції з вмістом шунгіту мають інтенсивність зношування на два порядки меншою порівняно з композиціями з графітом, оптимальне значення шунгіту в композиціях становить 15%.

Досліджено також вплив швидкості ковзання та навантаження на інтенсивність зношування і коефіцієнт тертя. Інтенсивність зношування композиції із шунгітом становила 2,033·10−10 м/м при середній швидкості ковзання 0,52 м/с та питомому навантаженні 0,64 МПа. Інтенсивність зношування значно збільшується при швидкості ковзання штока більше 1 м/с та питомому навантаженні більше 1,14 МПа. Коефіцієнт тертя композиції з вмістом 15% шунгіту становить 0,4 при питомому навантаженні 0,64 МПа зі зниженням до 0,2 при питомому навантаженні 1,91 МПа. Тобто коефіцієнт тертя зменшувався зі збільшенням питомого навантаження і зниженням швидкості ковзання.

Отримані результати дозволяють рекомендувати композиції на основі політетрафторетилену із шунгітом для вузлів тертя в межах умов проведених досліджень.