Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Визначення фальсифікації молока за вмістом антибіотиків електрохімічними методами


Шакєєва Є. Р. <img src=" width="22px">Шакєєва Є. Р. , Лабяк О. В.Лабяк О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Проблема ідентифікації молочної продукції набула актуальності у зв’язку з постійним розширенням асортименту товарів. Молоко містить дуже багато корисних для організму речовин. Але, на жаль, воно стає небезпечним, коли споживач має справу з фальсифікованим продуктом. Особливо, це стосується показників безпеки − токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків тощо.

Антибіотики знайшли широке застосування в медицині для боротьби з багатьма інфекційними хворобами, у ветеринарії, для лікування й профілактики інфекційних захворювань тварин, у рослинництві для профілактики бактеріальних і грибкових захворювань рослин, у харчовій промисловості при консервуванні харчових продуктів. Тетрациклінові антибіотики також виявилися найефективнішими препаратами при зберіганні свіжого молока. Таким чином, продовольчі товари можуть містити різноманітні антибактеріальні речовини. В той же час гранично допустимі концентрації тетрациклінових антибіотиків в продуктах харчування складають: м’ясо і птиця – менше 500 мкг/кг, молоко коров’яче − менше 10 мкг/кг. Оскільки, вміст антибіотиків у продуктах харчування повинен бути регламентованим, актуальною аналітичною проблемою є розробка недорогих, простих та надійних методів аналізу, котрі можуть бути використані у лабораторіях харчової промисловості.

Найбільш поширеними методами ідентифікації і кількісного визна-чення антибіотиків є хроматографічні методи. Використання високочут-ливих мікрометодів рідинної хроматографії дозволяє відбирати для аналізу мінімальні кількості проб. Для виявлення на хроматографах тетрациклі-нових антибіотиків використовують біологічні методи, а також хімічні і фізичні методи виявлення. Частіше при хроматографуванні тетрациклінів використовують люмінесцентні методи. Основним недоліком цих методів є складність та висока вартість обладнання і реагентів, а також довготрива-лість аналізу.

Використання електрохімічних методів, а саме амперометричного та прямого потенціометричного визначення з застосуванням гетерополіаніонів структури Кеггіна може бути альтернативою і дає можливість розробити нові прості та експресні способи кількісного визначення вмісту антибіотиків в харчових продуктах при поєднанні  достатньої чутливості і селективності з простою та невисокою вартістю обладнання. Тому, розробка методик визначення вмісту антибіотиків в молочних продуктах електрохімічними методами є актуальною задачею.