Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Аналіз сучасного рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах україни


Митина Н. Б. Митина Н. Б. , Коноваленко Л. С. <img src=" width="22px">Коноваленко Л. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

При дослідженні виробничого травматизму та професійних захворювань вивчають динаміку змін показників травматизму та профзахворювань за різними ознаками (галузь економічної діяльності, область) та проводять аналіз причини нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом [1, 2]. Порівняльний аналіз стану професійних захворювань в Україні з 2016 року по 2018 роки (включно) здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року №1085-р (із змінами) [3, 4].

За 2017 рік у порівнянні з 2016 роком кількість професійних захворювань збільшилась по Україні на 41,4%. Так, кількість професійних захворювань збільшилась в областях: Донецька – 92,74%, Львівська – 66,7%, Сумська – 45,5%, Харківська – 25%, Запорізька – 5,71%, Дніпро-петровська – 2,55%, м. Києві – 60%; Житомирській, Київській та Терно-пільській областях на 3-4%.

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у Волин-ській області на 48,6%, Луганській області на 36,4%.

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у областях: Дніпропетровській – 34,7%, Львівській – 32% та Донецькій – 15,9%. Кількість працівників, які одержали профзахворювання у цих областях, складає 82,6% від загальної кількості потерпілих по Україні.

У структурі професійних захворювань з 928 випадків за 2017 рік, від загальної кількості діагнозів по Україні, перше місце належить хворобам органів дихання 41,2%. На другому місці захворювання радикулопатії, остеохондрози, артрити, артози, які належать до опорно-рухового апарату і складають 31,4%. Третє місце за хворобами слуху 10,2%, четверте за вібраційною хворобою 5,6%. Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів 83,8% від загальної кількості по Україні, що на 45,4% більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

У 2017 році відносно до 2016 року (відповідно до складених актів за формою П-4) збільшились випадки професійних захворювань в Чернігівській області на 400%, Житомирській на 300%, Львівській на 297%. У Закарпатській та Івано-Франківській областях кількість зареєстрованих професійних захворювань зменшилось на 100%; Донецька на 92,7%, у Волинській на 48,6%, Херсонській, Хмельницькій областях на 50%, Черкаська 40%. Найменший відсоток зареєстрованих професійних захворювань спостерігався в областях: Дніпропетровська – 2,5% та Запорізька – 5,7%.

Динаміка професійних захворювань за галузями економіки підприємств України (у відсотках 2017 рік  відносно 2016 року) показує, що кількість професійних захворювань, які були зареєстровані у галузях добувної промисловості і розроблення кар’єрів збільшилась на 278%, зменшилось у виробництві машин і устаткування на 15%, у інших видах переробної промисловості, ремонт, монтаж машин і устаткування на 10%. Спостерігається подальше зменшення професійних захворювань у галузях виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення на 13%; металургійне виробництво на 1%, охорона здоров’я 0%.

За 9 місяців 2018 року у порівнянні з 9 місяцями 2017 року кількість професійних захворювань зменшилась на 12,7%. Найбільша кількість про-фесійних захворювань зареєстрована у: Дніпропетровській області – 43,1%, Донецькій області – 16,8% та Львівській області – 16,8%. Кількість потер-пілих осіб, які отримали профзахворювання в цих областях, складає 76,7% від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

Встановлено, що основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання, у 2018 році є: недосконалість механізмів та робочого інструменту – 25,4%, недосконалість технологічного процесу – 18,4% та неефективність роботи засобів індивідуального захисту – 15,1% від їх загальної кількості. З’ясовано, що 41,2% професійних захворювань належить хворобам органів дихання від загальної кількості діагнозів по Україні; менше захворювань опорно-рухового апарату – 31,4%, органів слуху – 10,2%, вібраційних – 5,6%.

References
  1. Голінько В.І. Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с.
  2. Мітіна Н.Б., Бабенко О.Ю., Воробйова Л.О., Малиновська Н.В. Дослідження стану травматизму та рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах України // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Зб. наук. праць. Серія: Безпека життєдіяльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 139-147.
  3. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 9 місяців 2018 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/img/uk/publish − Заголовок з екрану.
  4. Статистичні дані виробничого травматизму з початку року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://dsp.gov.ua/statystychni-dani-vyrobnychoho-travma-2/ − Заголовок з екрану.