Examplesmdbootstrap.com 
Статья
2000

Influence of acridine hydrochloride on the dissolution of the Sn-In, Sn-Zn, and In-Zn alloys with low contents of the second component in chloride media


V. V. Ekilik V. V. Ekilik , I. Yu. Skvortsova I. Yu. Skvortsova
Российский электрохимический журнал
https://doi.org/10.1007/BF02757790
Abstract / Full Text

The influence of acridine hydrochloride on the selective and uniform dissolution of the Sn-In, Sn-Zn, and In-Zn alloys is studied as a function of its concentration, potential, and time. The additive affects kinetic parameters of the process, including partial rates of the components’ dissolution.

Author information
 • Rostov State University, pr. Stachki 194, 344104, Rostov-on-Don, Russia

  V. V. Ekilik & I. Yu. Skvortsova

References
 1. Ekilik, V.V. and Skvortsova, I.Yu.,Elektrokhimiya, 2000, vol. 36, p. 17.
 2. Marshakov, I.K., Vvedenskii, A.V., Kondrashin, V.Yu., and Bokov, G.A.,Anodnoe rastvorenie i selektivnaya korroziya splavov (Anodic Dissolution and Selective Corrosion of Alloys), Voronezh: Voronezh. Gos. Univ., 1988.
 3. Ekilik, V.V. and Berezhnaya, A.G.,Zashch. Met, 1992, vol. 28, p. 937.
 4. Grigor’ev, V.P. and Ekilik, V.V.,Khimicheskaya struktura i zashchitnoe deistvie ingibitowv korrozii (Chemical Structures and Protective Effects of the Corrosion Inhibitors), Rostov-na-Donu: Rostov-na-Donu Gos. Univ., 1978.
 5. Ekilik, V.V. and Grigor’ev, V.P.,Priroda rastvoritelya i zashchitnoe deistvie ingibitowv korrozii (Solvent Nature and Protective Action of the Corrosion Inhibitors), Rostov-na-Donu: Rostov-on-Don Gos. Univ., 1984.
 6. Ekilik, V.V, Berezhnaya, A.G., and Skvortsova, I.Yu.,Elektrokhimiya, 1996, vol. 32, p. 1125.
 7. Pchel’nikov, A.P., Marshakov, A.I., and Losev, V.V,Elektrokhimiya, 1985, vol. 21, p. 949.
 8. Sukharev, N.P., Zhdanov, V.V, and Ravdel’, A.A.,Zashch. Met, 1985, vol. 21, p. 566.
 9. Losev, V.V, Marshakov, A.I., and Pchel’nikov, A.P.,ltogi Nauki Tekh., Sen: Elektrokhimiya, 1984, vol. 21, p. 73.