апрель 2017

Дослідження природної води села кедина гора та її очищення методом електрохімічної активації


Костів О. В. , Клименко Т. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Костів О. В., Клименко Т. В. Дослідження природної води села кедина гора та її очищення методом електрохімічної активації / Химия и современные технологии : Метериалы VIII Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2017. – C. 111


Вода є найпоширенішою речовиною на Землі і найціннішим природним ресурсом. Вода використовується для питних і інших потреб людини; її використовують для технологічних, енергетичних та інших потреб. В останні десятиріччя природна вода України забруднена побутовими і промисловими стічними водами. Споживання забрудненої води призводить до хвороб.

Для покращення показників якості води була використована електрохімічна активація. В результаті електрохімічної активації вода переходить у метастабільний (активований) стан, який характеризується аномальними значеннями активності електронів. Протягом декількох десятків годин активована вода має підвищену реакційну здатність. Солі металів розкладаються, перетворюються на гідроксиди і випадають в осад. В процесі електроактивації в катодній камері утворююється католіт – лужна («жива») вода, а в анодній – аноліт – кислотна («мертва») вода.

В лабораторії кафедри хімічних технологій та водоочищення ЧДТУ було досліджено склад природної води с. Кедина Гора Черкаської області та проведено її очищення методом електрохімічної активації. Досліди проводилися при силі струму до 2А. Отримані дані занесено в таблицю 1.

Таблиця 1 – Показники якості води до і після електрохімічної активації.

Показники якості води До електроактивації Після електроактивації
5 хв. 10 хв. 20 хв. 40 хв.
Хлориди, мг/дм3 37,22 24,8 24,01 24,6 42,46
Сульфати, мг/дм3 0,8 1,32 1,02 1,22 0,936
HCO3, мг/дм3 289,8 180 180 182 314,8
Твердість, мг/дм3 7,7 5,05 7 5,05 8,1
Са2+, мг/дм3 110,2 86,07 48,5 48,7 98,2
Мg2+, мг/дм3 23,71 47,42 22,76 47,43 27,58
Сухий залишок, мг/дм3 720 730 510 550 860
рН 7,5 10 7,5 10 10

Результати проведених дослідів свідчать про те, що очищення води методом електрохімічною активації найефективніший після 10 хвилин обробки води.