Тезисы
апрель 2017

Електрохімічні методи аналізу у виявленні фальсифікації вин


Коллегаєва М. М. , Трубіцин М. М. , Авдієнко Т. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Фальсифікація алкогольних виробів є одним із найпростіших джерел прибутку, через низьку собівартість та високу ціну збуту на ринку, що зумовлює щоденний розвиток цього напрямку. Тому пошук нових методів викриття фальсифікації та оптимізація вже існуючих методик є актуальним.

Метою роботи була розробка математичної моделі кривої потенціометричного титрування суміші карбонових кислот лугом. Така модель дає змогу визначити не тільки сумарну концентрацію кислотних залишків у розчині, але й визначити окремо концентрацію кожної із кислот. Розроблена теоретична математична модель титрування суміші кислот представляє собою декілька рівнянь, що дають змогу розрахувати рН системи до точки еквівалентності, у ній та поза нею як при титруванні однієї кислоти. Але при цьому враховується, що кислоти вступають в реакцію з лугом почергово, в залежності від сили кислоти. Основним параметром, що впливає на форму кривої титрування та на величину стрибка ∆рН є концентрація кислоти, чим вона більше, тим краще виражений на графіку стрибок. Тому метою розрахунків було встановлення такого співвідношення концентрацій кислот, яке б дало змогу виділити чіткий стрибок при титруванні першої кислоти. Встановлено, що при співвідношенні концентрацій більш сильної кислоти до слабшої як 2:1 і більше, на кривій титрування спостерігається стрибок рН, який можна використовувати для аналізу кількісного кислотного складу вин. Розроблена математична модель потенціометричного титрування дає змогу виявити факт фальсифікації вин та виноградних соків.

Запропоновано новий підхід до встановлення значень параметрів оцінки автентичності вина, з використанням доступного програмного забезпечення MathCad. Встановлено, що розраховані коефіцієнти k1-k3 можуть використовуватися для оцінки автентичності вина при проведенні більш жорсткої експертизи, так як тільки один із проаналізованих зразків вина є нефальсифікованим, незважаючи на те, що вимогам ДСТУ відповідали усі досліджувані вина.

Також запропоновано нову методику визначення вмісту карбонових кислот у винах з використанням градуювального графіку та розчину уротропіну в якості фонового реагенту. Експериментальні дані та статистична обробка результатів показали, що розроблена методика є високоточною та експресною.