Тезисы
апрель 2017

Розробка нових стабілізуючих систем для еластомерних матеріалів із використанням фосфоліпідних продуктів


Степанова Т. А. , Голуб Леся Сергеевна Голуб Л. С. , Ващенко Ю. М. , Черваков О.В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Проблема довговічності гумових виробів безпосередньо пов'язана зі старінням гум і відповідним цьому процесу погіршенням пружньо-міцнісних та еластичних властивостей. В основі старіння гум лежать процеси хімічної та механохімічної деструкції, що протікають в об’ємі виробу. У цьому сукупному розумінні старіння призводить до вилучення зі сфери активного використання десятки тисяч тонн гумових виробів.

Для захисту гум від старіння вивчений досить широкий спектр сполук, але практично використовуються лише кілька продуктів, таких як N-ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін (Діафен ФП або IPPD), олігомер 2,2,4-триметил-1, 2-дигідрохінолін (ацентонаніл Р). Причому, найбільш ефективному з них – діафену ФП, притаманна непродуктивна витрата внаслідок високої дифузійної активності з наступною сублімацією з поверхні виробів. Необхідність розширення температурного діапазону та збільшення терміну експлуатації полімерних матеріалів потребує пошуку стабілізаторів, ефективних при високих температурах.

Для кращого розподілення інгредієнтів зазвичай використовують активатори-диспергатори. На сьогоднішній час у якості диспергаторів і вторинних активаторів вулканізації широке застосування знайшли стеаринова та олеїнова кислоти, а також інші жирні кислоти. З метою пошуку альтернативної заміни активаторів-диспергаторів розглянута можливість застосування у складі гумових сумішей фосфатидного концентрату.

Фосфатидний концентрат є поверхнево-активним агентом. Він добре працює на поверхні розділу фаз різних субстанцій. У присутності двох незмішуваних рідких фаз, фосфатидний концентрат знижує поверхневий натяг і діє як емульгатор. Коли необхідна взаємодія між твердою і рідкою фазою, фосфатидний діє як змочувальний і диспергуючий агент. При використанні між твердими фазами, речовина працює як мастильний агент і агент звільнення.

Розроблена система стабілізуючих добавок, яка містить у своєму складі як співкомпонент фосфатидний концентрат. Показано, що дана стабілізуюча система може бути ефективно використана у складі гум для виробництва гумотехнічних виробів і шинних гум протекторного призначення. Встановлено, що використання даної композиційної добавки у складі рецептур промислового призначення дозволить зменшити вміст і витрати серійних протистарювачів без зменшення рівня комплексу властивостей готових виробів.