Тезисы
апрель 2017

Антибіотична активність екстрактів із плодових тіл грибів роду Pleurotus


Кузнецова О. В. , Стрюк А.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Пошук нових антибіотиків є одним з головних завдань біології та медицини у ХХІ столітті, так як у зв'язку з появою нових матеріалів, високотехнологічних підприємств, активного використання навколишнього середовища та негативного впливу промисловості на живі організми, останнє століття характеризується прогресуванням великої кількості хвороб та появою нових, які потребують лікування антибіотиками. Тому дослідники звернули увагу на вищі гриби.

Вивчення антибіотичних властивостей вищих базидіоміцетів почалось ще у 20-х роках ХХ століття. У грибів роду Pleurotus антибіотичні власти-вості краще за все вивчені у Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (глива звичайна). Вважають, що цей гриб проявляє широкий спектр антибіотичної активності у відношенні грампозитивних та грамнегативних бактерій, грибів [1].

Метою науково-дослідної роботи було вивчення антибіотичної активності екстрактів плодових тіл грибів роду Pleurotus: P. ostreatus (глива звичайна), P. eryngii (глива королівська), P. pulmonarius (глива легенева).

Об'єкти дослідження – промислові штами: Pleurotus ostreatus (штам ІВК–551, НК-35), Pleurotus pulmonarius (штам ІВК–230), Pleurotus eryngii (штам ІВК–2011), отримані з колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України.

Антибіотичну дію плодових тіл грибів вивчали шляхом приготування водних екстрактів та методом паперових дисків [2]. Плодові тіла отримували в умовах лабораторії на субстраті з лузги соняшника.

Як тест-організми використовували грампозитивні бактерії: Bacillus mesenthericus, Lactococcus lactis, Micrococcus luteus; грамнегативні – Acetobacter aceti; гриби – дріжджі Saccharomyces cerevisiae. Тест-організми культивували відповідно до загальноприйнятих методик [3]. Дослідження росту мікроорганізмів проводили методом спостерігання та мікроскопіювання. Спостереження за ростом бактерій та дріжджів починали після доби культивування. Кінцеві заміри зон відсутності росту тест-організмів проводили на 7 та 14 добу.

Плодові тіла досліджуваних грибів висушували у сушильній шафі до сухої ваги. Для приготування водного екстракту з плодового тіла брали навіску – 5 г, перетирали у фарфоровій чашці зі скляним піском, додавали 20 мл води. Для кращої екстракції біологічно активних речовин, масу гриба заморожували, а потім знову перетирали. Отриману біомасу фільтрували и просочували нею фільтрувальні диски [4].

Оцінку результатів проводили шляхом вимірювання зон затримки росту мікробів навколо паперових дисків (включаючи і діаметр самого диска), якщо вони з'являлись.

Аналізуючи отримані дані (таблиця 1), можна відзначити, що водні екстракти із плодових тіл досліджуваних штамів грибів не проявляють антибіотичну активність у відношенні грампозитивних бактерій Bacillus mesenthericus, а також не володіють антифунгальною активністю у відношенні дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

Таблиця 1 – Величина зон відсутності росту (М±ϭ, мм) тест-організмів навколо паперових дисків, які містять екстракти із плодових тіл грибів

Тест-организми Штами грибів
Pleurotus ostreatus (штам ІВК–551) Pleurotus pulmonarius (штам ІВК–230) Pleurotus eryngii (штам ІВК–2011)
Bacillus mesenthericus 0 0 0
Micrococcus luteus Ріст колоній відсутній Ріст колоній відсутній Ріст колоній відсутній
Acetobacter aceti 0 0 9,5±0,2
Saccharomyces cerevisiae 0 0 0
Lactococcus lactis 10,5±0,3 10,5±0,3 9,5±0,2

У відношенні грамнегативних Acetobacter aceti слабку антибіотичну активність проявляє Pleurotus eryngii (штам ІВК–2011). У відношенні грампозитивних молочнокислих бактерій Lactococcus lactis чутливість до грибних антибіотиків базидіоміцетів роду Pleurotus також низька.

Однак була виявлена гальмуюча дія водних екстрактів досліджуваних плодових тіл грибів у відношенні Micrococcus luteus.

Екстракти з сухих плодових тіл, які готували методом кип’ятіння та нагрівання на водяній бані не показали антибіотичної активності у відношенні досліджуваних тест-культур.

References
  1. Nehra K., Meenakshi A.S., Kumar M. In vitro Study of Antibacterial Activity of Crude Extracts of Pleurotus ostreatus (an edible mushroom) Against Human Pathogenic Microorganisms / Mushroom Science XVIII. – Proceeding of the 18th Congress of the International Society for Mushroom Science: China Agriculture Press, 2012. – P. 174
  2. Методы экспериментальной микологии: Справочник / Под ред. В.И. Билай. – К.: Наукова думка, 1982. – 552 с
  3. Руководство к практическим занятиям по микробиологии: Практ. пособие / Под ред. Н.С. Егорова. – 2-е изд. – М.: МГУ, 1983. – 215 с
  4. Мусатенко Л. И., Большакова М. А., Гродзинская А. А. Физиологическая активность экстрактов из плодовых тел базидиомицетов // Физиология и биохимия растений. – 2002. - № 4. – С. 153 – 157