Тезисы
апрель 2017

Екстрагування хлорофілу двофазними системами розчинників


Салєба Л. В. , Кондя О. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Масла як екстрагенти, які використовують для вилучення жиророзчинних компонентів, мають високу в’язкість, що утруднює їх проникнення у суху рослинну сировину, і перешкоджає десорбції ліпофільних біологічно-активних речовин. В шроті часто залишається велика кількість цінних сполук, що можуть використовуватися при виробництві лікарських та косметичних препаратів або біологічно-активних добавок для їжі.

Для вирішення зазначених проблем можлива переробка сировини методом двофазної екстракції в системі полярний – неполярний розчинники з ефективним витягом як гідрофільних, так і ліпофільних речовин. Для оптимізації процесу двофазної екстракції рослинної сировини додають поверхнево-активні речовини з метою отримання емульсії, що забезпечує більш високу швидкість масопереносу при екстракції.

В даній роботі було проведено дослідження двофазних систем при співвідношенні компонентів етиловий спирт (60 %) : рослинна олія (1:2 та 3:1) з використанням емульгаторів з різним значенням ГЛБ. Екстрагування проводили на водяній бані при температурі 50 0С протягом 1,5 годин, після чого суміш охолоджували, фільтрували, центрифугували, розділяли на ділильній воронці, розводили масляний розчин хлороформом і проводили вимірювання оптичної густини на приладі Spekol-11. Для розрахунку суми похідних хлорофілу використовували питомий показник поглинання хлорофілу при 668 нм, що дорівнює 755. В якості розчину порівняння використовували аналогічно приготований розчин з емульсії, але без рослинної сировини.

Результати досліджень показали, що при екстракції емульсіями 2-го роду, найбільш ефективним є використання у складі екстрагенту фосфоліпіду. Кількість вилучених хлорофілів складає 0,78 мг/г. Процес змочування сухої сировини відіграє другорядний вплив, тому при використанні суміші спирт : олія (1 : 2) кількість екстрагованих хлорофілів менше на 30 % у порівнянні з результатами, одержаними при використанні емульсії з фосфоліпідом. Результати досліджень емульсій 1-го роду показали, що емульсія з використанням фосфоліпіду вилучає на 30% більше хлорофілів (0,81 мг/г) у порівнянні з двофазною системою спирт : олія (3 : 1) і на 20 % більше ніж емульсія з емульгатором ОС-20.

Аналізуючи отримані результати можна зробити припущення, що фосфоліпіди сприяють кращому розчиненню хлорофілу і розподіленню його у масляній фазі.