Тезисы
апрель 2017

Декоративні покриття для будівельної кераміки


Хоменко Олена Сергіївна Хоменко О. С. , Демченко А. М. , Токаренко О. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Впровадження декоративних покриттів у виробництво будівельної кераміки – це найбільш поширений спосіб урізноманітнити її асортимент, а також підвищити якість. Якщо покриття за фізико-керамічними показниками підібране правильно, то воно дозволяє: розширити кольорову гаму виробів, що у порівнянні з об’ємним забарвленням є вигіднішим, оскільки витрати дорогих пігментів йдуть лише на забарвлення тонкого шару; отримати яскраві та насичені кольори, а також різні декоративні ефекти; збільшити довговічність виробів, оскільки за рахунок створення щільного шару на поверхні виробів підвищується морозостійкість та атмосферостійкість черепку.

Сьогодні для будівельної кераміки актуальними є і ангобні, і глазурні покриття, які відрізняються між собою ступенем осклованості поверхні, а отже й різним декоративним ефектом. Проте, обидва типи покриттів мають бути добре погодженими з керамічною основою, зокрема необхідно: враховувати різну усадку покриття та керамічного виробу, що ускладнює процес їх погодження; забезпечити поруватість та шероховатість поверхні виробу; забезпечити високу адгезійну здатність покриттів; розробити такий склад покриття, що буде добре спікатись (оплавлятись) при температурі випалу керамічного виробу.

Тому розробка декоративних покриттів для будівельної кераміки є досить складною задачею, яка має вирішуватись для конкретного виду виробів з урахуванням його характеристик.

Рисунок 1 – Декоративне покриття

Зокрема, для виробів ручного формування розробляються декоративні покриття темного забарвлення з імітуванням ефекту давнини. Така цегла з неоднорідною, темнозабарвленою поверхнею сьогодні користується надзвичайним попитом серед споживачів (рис.), але з точки зору технології виробництва одержати його досить складно. Наші розробки спрямовані на отримання покриттів з використанням відходів, що вміщують іони забарвлюючих металів – відходи марганцевої руди, залізисті відходи одержання бокситів та ін. Відходи здійснюють комплексну дію: по-перше, виступають забарвлюючим агентом, а по-друге, із-за своєї флюсуючої здатності стимулюють рідкофазне спікання покриття та формування розвиненого перехідного шару. Кольорова гама відпрацьовується поєднанням відходів у різних співвідношеннях, а також додаванням пігментів.