Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Особливості використання вентиляційних систем в типографіях


Козлова Ю. Є. <img src=" width="22px">Козлова Ю. Є. , Шевченко К. О. <img src=" width="22px">Шевченко К. О. , Ткаля О. І. <img src=" width="22px">Ткаля О. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Для таких об’єктів як типографії, характерна наявність великої кількості паперу і барви, друкарських верстатів різних типів, сушильних і складських приміщень, брошурувальних і палітурних цехів.

У кожному приміщенні пред’являються свої вимоги до мікроклімату і повітрообміну: в одному випадку необхідно забезпечити тривале зберігання паперу без його псування, в іншому – видалення з робочої зони шкідливих речовин, в третьому – просушку віддрукованих листів. При цьому верстати виділяють велику кількість тепла, яке необхідно відводити.

Як відомо, в залежності від способу повітрообміну вентиляція може бути загальнообмінною (приточною, витяжною та приточно-витяжною), місцевою (приточною та витяжною) і комбінованою.

Місцева вентиляція, в свою чергу, може бути приточною і витяжною. Приточна призначена для утворення необхідного мікроклімату у виробничих приміщеннях. Виконується у вигляді повітряних душів, повітряних і повітряно-теплових завіс.

На поліграфічних підприємствах повітряні душі  можна проектувати лише в крупних цехах з переплавки друкарських сплавів і стереотипних при температурі повітря на робочому місці +30ºС.

Місцева витяжна вентиляція ефективна для видалення шкідливих виділень при експлуатації сушильних пристроїв і апаратів, столів для змивання форм, апаратів для забарвлення, зон друкування та ін. При цьому уловлювання та видалення шкідливих виділень попереджає розповсюдження їх по приміщенню і перемішування з великою кількістю повітря.

За конструкцією місцева витяжна вентиляція виконується у вигляді витяжних зонтів, витяжних шаф, усмоктувальних панелей, вітринних, фасонних та бортових відсмоктувачів.

Основними факторами при виборі типу місцевої витяжки є характер шкідливого виділення (температура, вологість, щільність парів, токсичність), а також положення робітника під час роботи. Так, при установці витяжного зонта, під яким повинен перебувати робітник, шкідливі виділення можуть проходити через зону його дихання, що неприпустимо. Тому необхідно використовувати бортові відсмоктувачі або всмоктувальну панель, розташовану навпроти робочого для відхилення від нього шкідливих виділень.

Також доволі часто застосовуються місцеві відсмоктувачі, вбудовані безпосередньо в друкарське обладнання.

В даний час на багатьох поліграфічних підприємствах використо-вують приточно-витяжну систему вентиляції із загальним притоком в робочу зону та місцевою витяжкою з верхньої зони, коли неможливо влаштувати місцеві відсмоктувачі (у відділеннях ручного набору, цехах плоского і високого друку, брошуровочно-палітурних цехах та ін.).

Витяжна вентиляція у всіх цехах, в яких виділяється велика кількість шкідливих газів, парів і пилу (наприклад, відділення переплавки друкарських сплавів, літеровідливного набору, гальванічного, травильного, лакувального або глибокого друку), повинна бути на 10% більше, ніж приточна, щоб шкідливі речовини не витіснялися в суміжні приміщення з менш шкідливими виділеннями.

У цехах і відділеннях, в яких немає особливо шкідливих виділень (відділення ручного набору, коректорська, фотопавільйон, брошуровочне відділення і т. п.) витяжка повинна бути рівною притоку.

Повітря повинно викидатися на висоті не менше ніж 1 м над коником даху (або стіни сусідньої, більш високої будівлі). Забороняється робити викидні отвори безпосередньо у вікнах.

При організації вентиляції в друкарських цехах слід орієнтуватися на техніко-екологічні характеристики використовуваного обладнання: тепло-виділення і обсяги виділення шкідливих речовин.

Серед шкідливих речовин найбільш часто зустрічаються бутанол, толуол, озон.

В таким випадках при наявності робочих місць, в процесі яких виділяються шкідливі речовини, наприклад, на ділянках промивання і травлення, слід використовувати витяжні зонти.

Таким чином, з точки зору організації повітрообміну приміщення друкарні досить специфічні. Тому запропонувати будь-які стандартні схеми не представляється можливим. Потрібний індивідуальний підхід до кожної конкретної ситуації.