апрель 2019

Комплексне використання сировини у виробництві гіпсових в’яжучих композицій


Фоменко Г. В. , Павлов І. В. , Кравченко Тетяна Володимирівна Кравченко Т. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Комплексне використання сировини у виробництві гіпсових в’яжучих композицій / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 71


Енерго- і ресурсозбереження є актуальними проблемами сучасної України. Розв’язання питань техногенно-екологічної безпеки потребує впровадження безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, комплексного використання сировини, розв’язання проблем знешкодження і використання всіх видів відходів.

На кафедрі ХТВМ ДВНЗ УДХТУ проводяться роботи по розробці складів гіпсових в’яжучих з використанням різноманітних дисперсних добавок з метою створення конкурентоспроможних композиційних матеріалів.

В науково-дослідній роботі в якості добавок використовували пил, уловлений аспіраційними установками на різних стадіях переробки бокситів та пил газоочистки мартенівського виробництва. Отримані матеріали характеризуються підвищеною водостійкістю, достатньою міцністю та високою швидкістю твердіння. З метою регулювання термінів тужавлення використовували відходи лужної рафінації олій і жирів. При введені в гіпс пилу переробки бокситів початок тужавіння гіпсового тіста сповільнюється, що, ймовірно, зумовлене зменшенням енергії міжмолеку-лярного тяжіння, яка призводить до виникнення контактів між кристалами гіпсу.

Дослідження впливу високодисперсного сухого пилу газоочисток виробництва феросиліцію (мікрокремнезему) на властивості гіпсового в’яжучого показали, що введення мікрокремнезему до складу суміші спільно з пластифікатором СП-1 ВП дозволяє знизити нормальну густину гіпсового тіста та покращити фізико-механічні властивості гіпсового в’яжучого.

В результаті дослідної роботи розроблений оптимальний склад гіпсового в’яжучого, що містить золу-винесення Придніпровської ТЕС, суперпластифікатор Реламікс та портландцемент ПЦ 400. Аналіз поліно-міальних моделей дозволив відстежити характер впливу досліджуваних чинників на властивості гіпсових композицій і знайти їх оптимальні значення. Комплексне гіпсове в’яжуче у порівнянні з чистим будівельним гіпсом має зменшену на 9% нормальну густоту гіпсового тіста, підвищену на 48,5% границю міцності при стиску та на 18,81% границю міцності при згині, підвищену водостійкість.

Часткова заміна традиційної сировини на відходи дозволяє зменшити вартість сировинних матеріалів, питомі капітальні вкладення та витрати паливо-енергетичних ресурсів, а також поліпшити властивості виробів на основі силікатних неорганічних матеріалів.