Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Підтримка мікроклімату в типографії для забезпечення умов охорони праці


Хотинець Б. О. <img src=" width="22px">Хотинець Б. О. , Жилічева А. О. <img src=" width="22px">Жилічева А. О. , Ткаля О. І. <img src=" width="22px">Ткаля О. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Мікроклімат в типографії досягається необхідною температурою, рівнем вологості, ступенем чистоти, кондиціонуванням, достатньою електропровідністю або відсутністю ефекту статичної електрики. Слід зауважити, що мікроклімат повинен бути оптимальним як для співро-бітників, так і відповідним і щадним для обладнання, продукції та матеріалів. Інакше якість і швидкість роботи, продуктивність, самопочуття, увага людини будуть явно незадовільними.

Зазначені фактори призводять до зниження продуктивності праці, підвищення випуску некондиційної продукції,  необхідності виправлення і переробки продукції, що в кінцевому підсумку може вплинути на втрату репутації, зменшення замовлень і зниження доходів.

Створити і підтримувати відповідний мікроклімат в цехах та інших приміщеннях в типографії набагато вигідніше в усіх аспектах, ніж міняти співробітників, виправляти брак, вибачатися перед клієнтами за зірвані замовлення або переробляти надруковану продукцію за свій рахунок.

На поліграфічному виробництві використовуються такі матеріали, як папір, картон, текстиль. Дані матеріали мають гігроскопічні властивості, тобто в залежності від власної вологості вони або забирають вологу з навколишнього повітря або віддають її до такого моменту, поки вміст вологи в цих матеріалах і повітрі не стане однаковим.

Будь – яке  відхилення відносної вологості повітря призводить до таких наслідків:

– змінюються лінійні розміри паперу, що призводить до скручу-ваності, утворенню складок і викликає труднощі при поєднанні фарб;

– змінюється швидкість сушіння фарб, особливо на водяній основі;

– при низькій вологості частішають обриви паперу, створюються електростатичні заряди на матеріалі, що ускладнює процеси вибірки, сортування та укладання друкованих аркушів.

Кондиціювання в друкарні є найбільш раціональним методом усунення даних технологічних проблем. Його застосування викликано  необхідністю створення оптимальних технологічних умов для отримання якісного друку.

Необхідна відносна вологість повітря є передумовою комфортних умов праці, якісного поліграфічного виробництва, а також зберігання матеріалів і готової продукції.

Як правило, постачальники поліграфічного обладнання в своїх технологічних інструкціях вказують оптимальні значення параметрів мікроклімату. Тому необхідно чітко виконувати дані вимоги.

В окремих приміщеннях типографій слід підтримувати різну величину відносної вологості повітря. У цеху виготовлення і підготовки форм відносна вологість і температура повітря повинна становити відповідно 50-55% і 18-22ºС.

На операціях фальцювання або трафаретного друку, при процесах склейки і обрізки відносна вологість повітря повинна бути 60-70%. При друку на площинно – друкарських  верстатах – 70-80%.

У цехах  офсетного друку рекомендується відносна вологість 55-60% при температурі повітря в холодний період 20ºС, а в теплий період року допускається підвищення температури повітря до 25ºС.

Для поліпшення комфорту в робочому приміщенні рекомендується підтримувати вологість на рівні 55%. При цьому значенні практично не утворюються електростатичні заряди, а число захворювань серед персоналу значно зменшується.

Таким чином, якість поліграфічної продукції, швидкість та чіткість  виконуваних робіт залежить від чималої кількості факторів. Це  насамперед професіоналізм та досвід співробітників, а також рівень і можливості устаткування, оснащення і т. п.

Одним же з визначальних істотних факторів є відповідний оптимальний мікроклімат, причому не тільки в самому цеху, але і на складі, в приміщеннях перед- та друкарської обробки, для зберігання витратних матеріалів та паперу, а також для готової поліграфії.