Тезисы
апрель 2017

Розробка термостійких газонаповнених композитів на основі ароматичних поліамідів


Коляда Д. В. , Ситар В. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Газонаповнені полімери (пінопласти) у сучасності мають широке застосування в якості тепло- і звукоізоляції. Маючи малу питому вагу, вони відрізняються низькою матеріалоємність, теплопровідністю, здатністю поглинати звуки та іншими цінними властивостями. Однак більшість промислових пінопласті мають низьку теплостійкість, що суттєво зменшує сферу їх застосування.

З метою отримання газонаповнених полімерів з підвещеними показниками теплостійкості і механічних властивостей в якості полімерної основи обрано ароматичний поліамід фенілон. За міцнісними показниками і теплостійкістю він перевищує більшість промислових термопластичних матеріалів. Однак сильна міжмолекулярна взаємодія, що обумовлена дією водневих зв'язків, сприяє високій в'язкості розплаву. Це є суттєвою перешкодою до створення газонаповнені матеріалів, так як процес спінювання проходить при температурах близьких до температури текучості полімеру.

На першому етапі проведено дослідження впливу кремнійорганічних модифікаторів на в'язкість розплаву фенілону. Встановлено вплив природи і концентрації модифікатору на структуру і властивості фенілону. При введенні у склад фенілону до 2-3% ваг. в'язкість розплаву зменшується майже в 10 разів.

На наступному етапі здійснено вибір порофору – речовини, яка буде розкладатися з виділенням газоподібних продуктів при температурах в'язкотекучого стану фенілону. В якості останього обрано карбонат магнія і хлористий амоній. Проведення термогравіметричного аналізу дозволило обрати температурний інтервал в якому здійснюється розкладання порофору з виділенням двуокису вуглецю.

Таким чином в результаті проведених досліджень виявлено вплив концентрації модифікатору і температурного режиму на процеси піноутворення фенілону, розроблено способи і технологія отримання газонаповнених матеріалів на основі ароматичного поліаміду фенілону з підвищеними показниками теплостійкості і механічних властивостей.